Chalmers testkör jättecontainerbåt

februari 1, 2013 Forskning , Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport
Chalmers testkör jättecontainerbåt

Så här ska Maersk Lines nya Triple-E-fartyg se ut.

Triple-E kallas det. Världens största containerfartyg som just nu testkörs i en fartygssimulator på Chalmers, för att se om det går att navigera in säkert i hamnen i Göteborg.

På Chalmers Lindholmen testkörs just nu Maersk Lines nya gigantiska containerfartyg Triple-E. Fartyget lanseras i sommar och kan komma att anlöpa Göteborgs Hamn, enligt hamnkapten Jörgen Wallroth.

Triple-E heter fartygsklassen som när den kommer blir världens största containerfartyg. Fartyget mäter 400 meter i längd och 59 meter i bredd, och kan ta totalt 18 000 containrar (TEU) i last. Det är 2500 containrar mer än Maersk Lines största containerfartyg som idag anlöper Göteborgs Hamn varje vecka.

Testkörs på Chalmers

För att fartygen ska kunna anlöpa Göteborgs Hamn testkörs det just nu i en fartygssimulator på institutionen för sjöfart och marinteknik på Chalmers.

– Vi måste kunna garantera att fartyget på ett säkert och miljöklokt sätt kan köras in och ut ur Göteborgs hamninlopp. Därför gör vi en riskanalys där vi tillsammans med lotsar och bogserbåtar testkör fartyget via en simulator, berättar Jörgen Wallroth, hamnkapten i Göteborgs hamn i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Maersk Line, SSPA och institutionen för sjöfart och marinteknik på Chalmers har Göteborgs Hamn programmerat in det nya fartygets data i simulatorn. Arbetet har pågått i flera månader.

– Vår farled är byggd för att kunna hantera 60 meter breda fartyg, och nu när vi testar ser vi att både in- och utsegling kommer att fungera bra, fortsätter Jörgen Wallroth.

Mindre utsläpp

Fartygets storlek väntas ge stora miljö- och effektivitetsvinster.

– Triple-E står för Energy efficency, Economy of scale samt Environmentally improved. Triple-E fartygen kommer att släppa ut 50 procent mindre koldioxid per container än snittet på marknaden på rutten för Asien-Europa, kommenterar Christian Juul-Nyholm, Skandinavienchef för Maersk Line.

Fartyget byggs just nu på ett varv i Sydkorea. I sommar sätts det in på rutten mellan Asien och Europa, en rutt som de senaste åren präglats av snabbväxande handelsvolymer.

– Förhoppningen är att fartyget kommer till Göteborgs hamn, då kommer vi att vara redo att ta emot henne, avslutar Jörgen Wallroth.


Läs mer