Dubai allt viktigare för svensk export

december 5, 2013 Ekonomi , Logistik , Logistiklägen , Transport
Dubai allt viktigare för svensk export

Dubai är något av Mellanösterns Schweiz och mycket av handeln med hela regionen går via frizonerna i Dubai.

– Dubai är en av världens viktigaste hubar för handel och logistik, säger Cherif Sayed. Foto Lena Sonne

Jibel Ali Free Zone och en rad andra frizoner för handel växte fram under 1990-talet, med Singaproe som mönster.
I frizonerna i Dubai kan varor lagras i väntan på vidaretransport och man behöver inte betala tull förrän varorna lämnar frizonen.
Hamnen och flygplatsen i Dubai är regionens viktigaste logistikcentra.
I och med den ekonomiska krisen i stora delar av Europa blir Mellanöstern allt viktigare för svensk export. Sverige
– Vi kan se en årlig svensk exportökning på 6-7 procent till den här regionen. De största exportmarknaderna är Saudiarabien och Egypten. På tredje plats kommer Dubai, sedan Marocko och Tunisien, säger Cherif Sayed, area coordinator för MENA-regionen d v s Mellanöstern och Nordafrika inom Business Sweden.
Business Sweden är en sammanslagning av det tidigare Exportrådet och Invest in Sweden som har till uppgift att främja handel och investeringar både i Sverige och i MENA.
– Dubai är en av världens viktigaste hubar för handel och logistik. Mycket av varorna till regionen passerar via Dubai.
– Efter den arabiska våren och krigen och oroligheterna i flera av dessa länder har Dubais betydelse som en säker plats att bedriva affärer vuxit.
– De svenska exportprodukter som främst säljs hit är trävaror, telekom och sjukvårdsutrustning.
Investerarna här har däremot ännu inte upptäckt Sverige, menar Cherif Sayed.
– Det här är en långsiktig process som kan börja med att man besöker Sverige, kanske fröst som turist.
– Därför är t ex Emirates nya flyglinje till Stockholm väldigt viktig för ökade handelskontakter.
Även en annan utveckling gynnar svensk export på längre sikt.
– Efter den arabiska våren så har de styrande i flera länder här förstått att man måste sprida välfärd och ekonomiska resurser till en större del av befolkningen än idag.
– En sådan utveckling kan också gynna svensk export, menar Cherif Sayed.
Även ett ökat kulturellt och intellektuellt utbyte, t ex inom den akademiska världen vore välkommet.
– Att det finns så många invandrare i Sverige som talar arabiska är egentligen en tillgång som inte alls är utnyttjad, menar han.

Gösta Hultén


Läs mer