38 transportprojekt får regeringsstöd

38 transportprojekt får regeringsstöd

Regeringen stödjer 38 transportprojekt som därmed kan gå vidare med ansökningar om medfinansiering av EUs fond för ett sammanlänkat Europa som är finansieringsdelen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Många av de 38 transportprojekten är sjöfartsrelaterade, t ex Motorways of the Sea- projekten Finnlink, Northern Europe Service och Nordö Link. Även projekt som syftar till att förbättra LNG-försörjningen i Östersjön och Bottenviken finns med.

Ansökningsprocessen samordnas av Trafikverket på uppdrag av Näringsdepartementet. De svenska aktörernas del i de ansökta beloppen är på närmare 2,5 miljarder. Den totala utlysningen var på närmare 10 miljarder SEK i samtliga EU-medlemsländer.
– Vi har kunnat tillstyrka många viktiga transportprojekt för jobb och konkurrenskraft i Sverige och EU. Denna ansökningsomgång har vi fått in många intressanta ansökningar, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Projekten kommer från olika delar av Sverige och flera inkluderar samarbete med andra länder.

– Det är även positivt att svenska aktörer deltar aktivt i utvecklingen av det transeuropeiska nätet för transporter. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut och vi hoppas att så många som möjligt går hela vägen.

Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får medfinansiering från fonden.


Läs mer