Wästbygg Gruppen AB bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Wästbygg Gruppens
koncernbolag Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42
000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr.
Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga
områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.
– Det här är ett mycket intressant projekt där vi ser fram emot att få bidra med vår
specialistkompetens inom logistikanläggningar för att skapa förutsättningar för Ahlsells offensiva
framtidsplaner. Ahlsell tecknade avtal med Hallsbergs kommun om förvärv av marken tidigare i år och
nu är vi alla redo att sätta igång, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.
Arbetet med detaljprojektering påbörjas omgående och den nya anläggningen ska lämnas över till
Ahlsell i slutet av 2024.
– Logistic Contractor har värdefulla kunskaper kring logistikanläggningar och delar också vår höga
hållbarhetsambition. Genom att investera i utbyggnaden säkerställer vi en effektiv och hållbar logistik
även i framtiden, vilket skapar mervärden för både kunder och leverantörer, säger Daniel Johansson,
Logistikchef Ahlsell Sverige AB.