Ny vd för Göteborgs Hamn

maj 31, 2023 Sjöfart

Göteborgs Hamn AB får ny vd . Efterträdare till hamnens nuvarande vd Elvir Dzanic blir Göran Eriksson, som övertar rollen den 7 augusti.

Göran arbetar idag som vd för GAC-gruppens bolag i Indien. Han har varit anställd i GAC gruppen i olika befattningar sedan 2012 och har stor erfarenhet av arbete i internationell konkurrens inom sjöfart och logistik.

– Vi är glada att kunna meddela att styrelsen beslutat att utnämna Göran Eriksson till ny vd för Göteborgs Hamn. Göran är en person med tydligt ledarskap, men samtidigt öppen och resonerande med sin personal och styrelse. Göran är starkt motiverad att åta sig uppdraget att stärka och utveckla hamnen internationellt, inte minst när det gäller energiomställningen till nya bränslen. Han tycker också det ska bli spännande att arbeta i Göteborg med ett samhällsuppdrag, säger Lars Johansson, styrelseordförande för Göteborgs Hamn AB.

– Jag känner mig hedrad av att ha fått styrelsens förtroende att som vd leda den fortsatta utvecklingen av Göteborgs Hamn. Vi står inför stora utmaningar, inte minst den gröna omställningen och framtida energiförsörjning. Jag är entusiastisk över uppgiften och fast övertygad om att fortsatt god samverkan mellan näringslivets alla parter är nödvändigt för en skyndsam omställning till hållbara och effektiva transportsystem, säger Göran Eriksson.