Hållbar logistik i centrum under Almedalspunkt

juni 5, 2023 Logistik , Miljö/CSR

Logistikbolaget InQuire meddelar sin medverkan på årets upplaga av Almedalsveckan. Bolaget kommer att delta på 2030-sekretariatets arena den 1 juli och leda programpunkten “Effektiv Logistik – äntligen?”. Ambitionen är att diskutera och belysa effektiva transportlösningar ur ett klimatperspektiv tillsammans med branschexperter.

Almedalsveckan är en av Sveriges mest framstående politiska mötesplatser och i år kan InQuire stolt meddela att bolaget gör sin debut på evenemanget. Logistikbolaget har gått i bräschen för hållbarhet sedan sin start 2010 och vill nu inspirera andra aktörer inom branschen att göra detsamma. Lördagen den 1 juli kommer InQuire att vara värd för 2030-sekreteriatets arena på Mellangatan 27 under programpunkten “Effektiv Logistik – äntligen?”. Målsättningen är att skapa en engagerande diskussion om hur det går att hitta effektivare logistiska lösningar för att reducera klimatavtrycket och sänka kostnader. Björn Paulsson, grundare av InQuire, uttrycker sin entusiasm över företagets deltagande och betonar vikten av att ta itu med transporternas klimatutmaningar.
– Vi är väldigt glada över att delta på Almedalsveckan och få möjlighet att lyfta fram vikten av effektiva transporter för att minska miljöpåverkan. Dels vill vi ge folk en större förståelse för hur komplex den här frågan är, men också belysa att det finns enorma möjligheter för transportföretag och varuägare att positionera sig och göra skillnad, säger Björn Paulsson.

För mer effektiva transportlösningar
Genom att presentera verkliga exempel på befintliga lösningar som har visat sig vara effektiva är InQuires ambition att att bidra till en kreativ och intressant dialog om transporteffektivitet. Under panelsamtalet kommer även andra branschkunniga personer med starkt klimatfokus att delta. På fredagen deltar också Sicopa, som drivs av ägarna till InQuire, i en paneldebatt med 2030-sekretariatet under programpunkten “Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?“.
– Vi vill visa folk att det är möjligt att skapa stora kostnadsbesparingar samtidigt som man bidrar till en minskad miljöpåverkan inom transportsektorn genom förändrade beteenden. Genom att belysa frågan om transporteffektivitet hoppas vi få med fler på den här resan. Hållbarhet är en fråga som inte går att blunda för längre och genom att dela kunskaper med varandra kan vi skapa en förändring, säger Öystein Rönningen, vd och grundare av Sicopa.

Klicka här mer information om InQuires deltagande på Almedalsveckan och detaljer om paneldebatten “Effektiv Logistik – äntligen?”.