Wärtsilä bygger ny teknologihub för 2 miljarder i Vasa

Finska Wärtsilä storinvesterar i ny teknikhub i Vasa. Foto: Wärtsilä.

Wärtsilä bygger ett nytt forsknings-, test- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Till centrumet kommer man att från och med år 2020 flytta all Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor.

Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

– Företaget som år 1834 grundades som ett sågverk i Värtsiläs by i Tohmajärvi är idag en världsledande leverantör av smart teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. För oss är Smart Technology Hub i Vasa ännu ett generationssprång som lyfter Wärtsiläs kunnande till nya nivåer, kommenterar Jaakko Eskola, Wärtsiläs koncernchef.

Teknologicentret ska möjliggöra smidigare och effektivare testning och produktutveckling av lösningar inom marin-, olje- och gasindustrin samt nya energisystem.

– Smart Technology Hub kommer att bli en viktig del av Wärtsiläs globala nätverk av kompetenscentrum, kommenterar forsknings- och utvecklingsdirektör Hannu Mäntymaa.

– Genom att dela med oss av kunskapen från våra olika enheter kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och tjänster än tidigare.

Centret kommer att inbjuda till samarbete mellan aktörer och forskning inom branschen. Målet är att skapa ett partnercampus där forskning och produktutveckling utförs tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, med startupföretag inom branschen och med universitet.

Vasaregionen är ett av Nordens ledande energiteknikkluster. Vasklotområdet, som är under utveckling, kommer ytterligare att förstärka regionens betydelse och potential som en global vägvisare inom branschen. Med sina ca 3000 anställda är Wärtsilä Vasas största privata arbetsgivare. Enheten i Vasa är Wärtsiläs största verksamhetsställe. I Åbo har Wärtsilä ca 400 anställda och i Helsingfors nästan 500.