Rejäl upphämtning för Göteborgs hamn

Rejäl upphämtning för Göteborgs hamn

Efter ett år av lugn ser Göteborgs hamn nu en återhämtning på containersidan. Foto: Göteborgs hamn.

Under årets första sex månader ökade containervolymerna i Göteborgs hamn med 19 procent, från 318 000 till 378 000 tjugofotscontainrar, vilket tyder på att kunder och volymer verkar vara på väg tillbaka efter förra sommarens kriser. 

– Det går bra för svensk industri nu, det ser vi i hamnen. På fordonssidan ökar det hela tiden och energiprodukter ligger högt. Containerterminalen har ju gått igenom ett stålbad men även där börjar det se ljusare ut igen – kunderna och volymerna verkar nu återkomma. Containerterminalen har också slagit flera produktivitetsrekord under det senaste halvåret och kurvan pekar nu åt rätt håll, även om segmentet har en bra bit kvar tills det är där det borde vara, kommenterar Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Under årets första sex månader skeppades 378 000 tjugofotscontainrar (TEU). Det innebär en uppgång med 19 procent jämfört med samma period 2017.

“Dock var jämförelseperioden svag historiskt sett, på grund av den arbetsmarknadskonflikt som då präglade kundernas vilja att förlägga sina transporter till hamnen.” heter det i ett pressmeddelande från Göteborgs hamn.

Antalet skeppade bilar och intraeuropeiska roro*-enheter ökade med tio respektive fyra procent, medan energisegmentet minskade med tre procent. Det visar nyligen sammanställd volymstatistik för första halvåret i Göteborgs hamn.

Antalet hanterade nya bilar i hamnen har ökat årligen sedan 2013 och den positiva trenden fortsätter – under årets första halvår har volymerna ökat med tio procent. Totalt har 152 000 bilar gått över kaj, vilket är den bästa siffran på tio år. Som tidigare är det Volvo Cars framgångsrika modellprogram som står för huvuddelen av volymerna och ökningen samt hög nivå för nybilsförsäljningen i Sverige.

Den intraeuropeiska roro-trafiken till och från Göteborgs hamn utgörs till stor del av skogsprodukter och insatsvaror till verkstadsindustrin. 2017 blev ett rekordår med 593 000 hanterade roro-enheter – all time high för segmentet. 2018 kan bli ytterligare ett rekordår då volymerna för första halvåret ökade med fyra procent, till 305 000 hanterade enheter.

Energiprodukterna fortsätter flöda i höga volymer i Göteborgs hamn, även om de minskat något jämfört med första halvåret 2017, som dock var den bästa någonsin i hamnens historia på energisidan. Totalt hanterades 11,7 miljoner ton energiprodukter i hamnen under årets första sex månader, vilket innebär en minskning med tre procent jämfört med rekordperioden förra året.

Göteborgs Hamns volymer januari – juni 2018

Januari-juni 2018 Januari-juni 2017 Jfr % januari-juni
Container, (TEU) 378 000 318 000 19%
Ro/ro-enheter 305 000 295 000 4%
Nya bilar 152 000 138 000 10%
Energiprodukter, mTon 11,7 12,0 -3%
Passagerare 679 000 729 000 -7%
Kryssningsanlöp 17 21 -19%
Totalt, mTon 20,6 20,8 -1%