Kajbygge i Göteborg

december 21, 2011 Logistik
Kajbygge i Göteborg

Skandiaterminalen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn bygger om södra kajen i Skandia Container Terminal. Projektet omfattar totalt 380 miljoner kronor och två entreprenader.

På måndagseftermiddagen blev det klart att Skanska Grundläggning AB och Skanska Väg och Anläggning Väst AB har tilldelats uppdraget att bygga om den södra kajen i Nordens största containerhamn, Skandia Container Terminal i Göteborgs Hamn. Kajen är 900 meter lång och ska byggas om för att bli starkare och klara expansion.
– Det här är ett led i att skapa en stark och hållbar infrastruktur i hamnen. Nu är upphandlingen klar och vi är mycket nöjda med hur det föll ut. Skanska är en erkänt kompetent entreprenör vilket bådar gott inför framtiden, kommenterar Jan Andersson, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn.
Projektet som är värt cirka 380 miljoner kronor sker i form av ett partneringuppdrag. Det innebär att beställare, entreprenörer och konsulter jobbar tätt tillsammans under hela byggprocessen.
– Genom att arbeta med partnering kommer entreprenörernas kunskap in tidigt i projektet. På så sätt får vi mer infrastruktur för pengarna utan att göra avkall på kvaliteten, säger Jan Andersson.
I samband med nybyggnationen förstärks kajen så att även denna del av Skandiahamnen kan klara super post panamax-kranar. Kajen kommer också att förberedas för elanslutning av fartyg. Ida
g har var tredje fartygsanlöp i Göteborgs Hamn möjlighet att stänga av dieselmotorerna vid kaj och använda el från land för strömförsörjningen ombord. Hamnen räknar med att många fler fartyg använder elanslutning vid kaj i framtiden.

Projektet är uppdelat i två entreprenader, spontning och pålning respektive rivning och nybyggnation. Det första steget i processen är att färdigställa ritningarna tillsammans med konsulter och entreprenörer. Arbetet inleds under våren 2012 och förväntas vara klart hösten 2015.