Svårt få finansiering till logistikfastigheter

mars 5, 2012 Fastigheter , Logistik
Svårt få finansiering till logistikfastigheter

Hälften av årets logistikbyggnationer finansieras av slutanvändaren själv eftersom bankerna ser logistikinvesteringar som riskfyllda. Det visar Colliers färska rapport Nordic Real Estate Review.

Colliers har just gett ut sin Nordic Real Estate Review som utkommer två gånger per år. Det är en analys av den nordiska hyres- och fastighetsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Eurokrisen som nu är det största orosmolnet i Europa påverkar även fastighetsmarknaden. Att lösa fastighetsfinansieringen är nyckeln för ett starkt 2012 och alternativa finansieringar, som exempelvis företagsobligationer, kommer att öka under året.

Logistikytor anses riskfyllt
Logistik är det segment som för tillfället har svårast att få finansiering då flertalet banker anser att logistikinvesteringar som mer riskfyllda än andra fastighetsslag trots bra lägen och hyresgäster. Detta har lett till att hälften av årets logistikbyggnationer finansieras av slutanvändaren själv. Finansieringssvårigheterna inom segmentet väntas medföra att direktavkastningen stiger till runt 7 procent under året.
Direktavkastningskraven väntas ligga kvar runt 5,0 % för kontor i de centrala delarna av Stockholm på grund av dem stora efterfrågan band institutionella investerare som inte är lika beroende av finansiering. Den stora konkurrensen bland ett fåtal fastighetsbolag håller ner direktavkastningen kring 5,25% i centrala Göteborg medan avkastningskravet i Malmö väntas stiga till runt 6%.
För externhandeln, speciellt i sekundära lägen, väntas stigande direktavkastningskrav tillsammans med sjunkande hyresnivåer på grund av problem med att fylla upp befintliga vakanser.

Oförändrade hyror

Trots oron på marknaden sista halvåret har kontorshyresmarknaden haft ett bra år med stigande hyresnivåer. Framförallt Göteborg har haft en stark utveckling där hyror över 3 000 kr/m² noterats. Det finns inga tecken än på en vikande hyresmarknad även om ledtiderna ökat något. Utvecklingen av den svenska ekonomin är en styrande faktor under året men en fortsatt hög efterfrågan tillsammans låga vakanser gör att hyrorna ändå förväntas ligga oförändrade under året trots den ekonomiska oron.
Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 512 kontor i 61 länder. I Sverige finns företaget i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 

Läs mer i Nordic Real Estate Review
 


Läs mer