Tungt 2011 för TransAtlantic

mars 5, 2012 Transport

TransAtlantic gick med närmare en halv miljard i förlust under 2011. Låga fraktrater och sjunkande volymer inom Industrial Shipping är en av orsakerna.

Fjolåret blev ett tungt år för Göteborgsbaserade rederiet TransAtlantic. Världsekonomin har varit orolig, konkurrensen har hårdnat och företagets resultat benämns som otillfredsställande. Trots att omsättningen ökade från 2, 4 år 2010 till 3 miljarder 2011 kronor gjorde bolaget ett negativt resultat på 466 miljoner före skatt. Efter skatt var resultatet 435 miljoner i förlust, att jämföra med 2010 års resultat efter skatt som uppgick till 585 miljoner i vinst.
 

Inom Industrial Shipping har marknaden präglats av svaga volymer på grund av låg efterfrågan och ett överutbud på tonnage. Det operativa resultatet har också påverkats negativt av förvärvet av Österströms. Tonnageöverskottet har gjort att TransAtlantic under 2011 successivt minskat volymkapaciteten, i slutet av 2011 stängdes två linjer ned och reduktionen av tonnage väntas fortsätta under 2012. Företaget förhandlar också ned en del av raterna på inbefraktande fartyg, vilket väntas förbättra lönsamheten något för 2012.
Offshoremarknaden har inte påverkats av lågkonjunkturen i lika hög grad, men har upplevt en hög volatilitet med tidvis höga rater. Samtidigt har bolaget gjort omfattande satsningar på ny organisation och nya fartyg.

Året som gått har inneburit stor förändring inom TransAtlantic. Omstuktureringen av företaget innebär att verksamheten delas upp i två delar, Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Under 2011 har tre förvärv slutförts, i början av 2011 förvärvades Arctic Ice Management och rederi- och logistikföretaget Österströms, som ökar verksamheten inom småbulk. Under andra halvåret förvärvades offshorebolaget SBS Marine, ett brittiskt offshorerederi baserat i Aberdeen som opererar en flotta om sex Platform Supply Vessels.
Företaget har också ersatt koncernchef Henning E Jensen mot Rolf Skaarberg.
 

TransAtlantic har huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. Fartygsflottan består av 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda.
 


Läs mer