CargoNet-verksamhet räddad i nytt bolag

mars 6, 2012 Logistik
CargoNet-verksamhet räddad i nytt bolag

“Lösningen bygger på att vi delar riskerna, dessutom har vi skrivit avtal med DHL och Schenker som garanterar volymer, det ger oss ett annat ekonomiskt läge än tidigare” säger Bjarne Ivar Wist. Foto Hilda Hultén

De två tåglinjer till Umeå/Luleå som skulle läggas ned den 31 mars fortsätter i det nystartade bolaget Real Rail, som ägs av CargoNet och Sandahlsbolagen gemensamt.

I höstas startade en debattstorm om framtiden för kombitrafiken då CargoNet meddelade att de skulle lägga ned i stort sett hela sin svenska verksamhet från och med december 2011. Efter hårda påtryckningar från kunderna, bland annat DHL och Schenker, beslutade CargoNet att driva vidare de två tåglinjerna Göteborg-Umeå/Luleå och Malmö-Umeå Luleå ytterligare ett kvartal.
– Det är inte omöjligt att få lönsamhet i kombitrafik, men vår affärsidé med höga frekvenser och dyra varor, s k high value goods, har inte fungerat tillfredställande i Sverige, berättar informations- och strategichef Bjarne Ivar Wist.

Kvalitetsbrist, terminalstruktur och banavgifter
Bakrunden till beslutet har varit att CargoNet under flera år haft sviktande resultat i Sverigeverksamheten. Bolaget skyller detta på generella problem med förseningar och svåra vintrar, men även höjda banavgifter och ändrad terminalstruktur.
– Vi har inte kunnat garantera kvaliteten på tjänsterna, underhållet på infrastrukturen har varit bristfälligt vilket leder till förseningar och terminalerna drivs av andra aktörer med höga avkastningskrav som gör att vi inte kan styra över godshanteringen.
Han tycker att inställningen till kombitrafik är den största skillnaden på Sverige och Norge, där verksamheten är lönsam och drivs vidare.
– I Norge är normen att använda kombitrafik, lastbil är undantagsfallet. I Sverige är det precis tvärt om.
Större delen av verksamheten lades ned enligt plan innan årsskiftet, bland annat terminalen i Årsta och Sundsvall. Men sedan beskedet om nedläggning kom har en febril verksamhet pågått för att hitta ett sätt att driva verksamheten vidare på de två linjerna till Umeå/Luleå.

Nytt bolag
Lösningen heter Real Rail, ett nystartat bolag som ägs till 40 procent av CargoNet, medan 60 procent ägs av transportören Sandahlsbolagen. Företaget kommer att driva tågtrafik i Sverige, och blir i princip en fortsättning på CargoNets verksamhet genom två tågpendlar på sträckorna Göteborg-Umeå/Luleå och Nässjö-Umeå/Luleå.
– Vi kör till Nässjö i stället för Malmö av kostnadsskäl, det blir betydligt billigare att använda terminalen där än den in Malmö, säger Bjarne Ivar Wist.
Volymerna säkras till en början genom långsiktiga avtal med flera stora kunder, bland annat DHL och DB Schenker.
– Lösningen bygger på att vi delar riskerna med andra. Dessutom har vi skrivit långsiktiga avtal med bl a DHL och Schenker som garanterar volymer på sträckorna. Det ger oss ett annat ekonomiskt läge än tidigare.

GreenCargo drar
Det nya bolaget kommer att vara operativt från och med 1 april 2012. Till att börja med kommer vagnar och dragning att hyras, fram till tabelländringen kommer tågen att dras av GreenCargo.
– Lösningen innebär inte att de grundläggande problemen är lösta, men vi har hittat en lösning där vi delar ansvar och utmaningar. Vi hoppas att detta också snabbar på arbetet med att förbättra villkoren för kombitrafik i Sverige generellt och gör marknaden mer förutsägbar. Ambitionen är att göra detta till en långsiktig och hållbar verksamhet, säger Sandahlsbolagens vd Thord Sandahl och CargoNets vd Are Kjensli, i en gemensam kommentar.

Av Hilda Hultén


Läs mer