Stort köpsug efter Hallsbergsterminalen

Stort köpsug efter Hallsbergsterminalen

Försäljningen av Hallsbergsterminalen går som på räls, enligt vd Ulf Gustafsson. Foto Hallsbergs Terminal AB

Den 1 oktober drar Scanlog igång en ny järnvägspendel Hallsbergs-Antwerpen med avgångar fem dagar i veckan till Hallsbergsterminalen, som säljs inom kort. ”Intresset är stort” säger Ulf Gustafsson, vd.

Järnvägsspeditören Scandinavian Logistics Partners, Scanlog, har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Hallsbergsterminalen om en fast tågpendel mellan Hallsberg och Antwerpen.
Företaget kommer trafikera Antwerpen – Hallsberg med en fast kapacitet konventionella järnvägsvagnar från den 1 oktober 2012.
– Vi har gjort några testkörningar och idag drar vi igång på riktigt. Det blir avgångar fem dagar i veckan, säger Ulf Gustafsson, vd på Hallsbergs Terminal AB i en intervju med Intelligent Logistik.
– Det kommer mycket gods från Beneluxområdet och nu har vi genom Speditören Scanlog hittat bra samarbetspartners i Antwerpen.
Scanlog är en oberoende järnvägsspeditör och erbjuder lösningar för alla slags transportuppdrag för både export och import, bl a satsar företaget på multimodala helhetslösningar med för- och eftertransport till och från terminaler med spåranslutning.

Försäljningen går ”Jättebra”
I september meddelade Hallsbergsterminalens ägare Green Cargo och Hallsbergs kommun sina intentioner att sälja terminalverksamheten, som ett led i GreenCargos mål att fokusera mer på kärnverksamheten. Ägarna har för avsikt att sälja samtliga aktier i bolaget, inklusive aktierna i dotterbolaget Hallsbergs kombiterminal AB. Till verksamheten hör en modern logistikfastighet med lageryta på 17 000 m2 och ett spårområde för kombiterminalsverksamheten.Enligt Ulf Gustafsson går försäljningen ”Jättebra”
– I fredags var det anbudsstopp och ägarna har fått in 5 eller 6 anbud på verksamhetsdelen av terminalen. Nu ska de gå vidare med ett eller två intressenter. Målet är att försäljningen skall vara avslutad till nyår.
För själva fastigheten är intresset ännu större, där har ett tiotal aktörer lämnat anbud.
– Jag kan ju bara spekulera i hur försäljningen kommer att påverka oss, men de flesta intressenterna vill att vi ska finnas kvar och dessutom utveckla verksamheten. Jag ser bara positivt på försäljningen, säger Ulf Gustafsson.
 

Text Hilda Hultén