Bättre infrastuktur stärker innovationklimatet

Satsningar på transportinfrastruktur stärker välfärd och tillväxt. Det konstateras i TransportGruppens rapport ”Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll” skriven av Nima Sanandaji.

Investeringar i infrastruktur är en aktuell politisk fråga, där alla politiska partier säger sig vilja satsa mer. Men är satsningarna på transportinfrastruktur en garant för välfärd och tillväxt? Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör har på uppdrag av TransportGruppen skrivit rapporten ”Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll” med utgångspunkt i denna frågeställning.

Gynnar både starka och svaga regioner
En av rapportens slutsatser är att möjligheten att transportera varor och människor snabbare, billigare och smidigare mellan platser, främjar innovationer och tillväxt för regioner med såväl stark som med svag tillväxt.

Rapporten presenterades av Nima Sanandaji vid ett seminarium den 27 september. Kommenterade gjorde Monika Arvidsson, Arbetarrörelsens tankesmedja och Björn Hasselgren, forskare vid KTH.
 


Läs mer