Stendörren köper Täbyfastighet

oktober 23, 2018 Fastigheter

Stendörren Fastigheter AB har köpt en 9 7000 kvm stor fastighet med lokaler för kontor, lager och lätt industri i Åkerby industriområde i Täby.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 66,6 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 103 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 9,6 miljoner kronor.

Fastigheten är bebyggd med lokaler för kontor, lager och lätt industri omfattande 9 700 kvadratmeter lokalarea. Tillträde beräknas ske den 16 november 2018.

– Vi är glada att kunna köpa en flexibel industrifastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Det stora Täby Park projektet ligger alldeles in på knuten och det kommer att driva på utvecklingen i närområdet, kommenterar Stendörrens vd Fredrik Brodin.