Ellos till Viared

oktober 23, 2018 E-handel , Fastigheter , Logistiklägen

Ellos Group hyr ny fastighet om 35 000 kvadratmeter på Viared i Borås av Bockasjö.

Bockasjö har tecknat avtal med Ellos Group om att uppföra ett nytt logistikcenter på Viared i Borås. Ellos Group samlar huvuddelen av sin Home-verksamhet i det nya logistikcentret som skall uppföras.

– Välfungerande och effektiv logistik är helt avgörande för att kunna möta den starka efterfrågan och upprätthålla den höga tillväxt Ellos
Group ser inom heminredning. Vi har därför valt att göra en storsatsning på ett nytt logistikcenter tillsammans med Bockasjö, kommenterar Ellos Groups vd Hans Ohlsson. Verksamheten organiseras nu i ett nytt logistikcenter mot att tidigare varit på fem olika platser.
Fastigheten kommer att uppföras i två etapper. Etapp ett omfattar en uthyrningsbar yta om 34 650 kvadratmeter. Fastigheten kan byggas till med ytterligare 18 200 kvadratmeter om Ellos avropar den option om tillbyggnad som möjliggör denna expansion. Fastigheten kommer att vara klar för inflyttning hösten 2019.
Fastigheten uppförs i GreenBuilding-standard och certifiering kommer att erhållas efter uppförande och inflyttning.

– Vi gläder oss åt att få Ellos Group som hyresgäster. Vi ser det här projektet som ett prestigeprojekt och att Ellos valde oss som partner gör oss stolta, kommenterar Joakim Hedin, vd på Bockasjö.
Bockasjö har förvärvat ca 95 000 kvadratmeter mark av Borås Kommun för denna byggnation.
Bockasjö befinner sig i stark expansion. Under 2018 har Bockasjö färdigställt totalt fem nya logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta om 110 000 kvadratmeter belägna i Västerås, Örebro och på Hisingen.
– Efterfrågan på logistikbyggnader ökar starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln, som projektet med Ellos Group är ett bevis på, men också utfasning av äldre byggnader som ersätts med nya, kommenterar Joakim Hedin.