Solen kyler DAGABs lager i Göteborg

maj 16, 2013 Fastigheter , IT/Teknik , Miljö/CSR

I Axfood-ägda DAGABs fryslager i Göteborg som öppnas den 1 juni, används solceller för att producera el för att hålla lagret kallt. Det är första gången som den här tekniken används för ett fryslager i Sverige. 

Projektet bygger på ett samarbete mellan logistikfastighetsbolaget Brinova och DAGAB. Det första pilotförsöket att använda solenergi för att kyla byggnader i Sverige, var en anläggning för Härnösands sjukhus 2010.

Att använda solen för att kyla byggnader kan verka ologiskt, när man tänker på den tryckande värme som kan drabba våra hus på sommaren, när solen står högst på himlen. Tar man solens enorma energikapacitet i beaktande, blir tanken på solkylning mer förnuftig. Solens energi skulle ju också kunna utnyttjas precis när den behövs som mest.

AC-anläggningar har gjort livet behagligare på sommaren, men med enorma energikostnader som följd. Den första klimatanläggningen 1902 kylde luften genom att skicka den genom spiralrör, som var nedkylda med hjälp av ett kylmedel. Vanliga kylanläggningar fungerar på i stort sett samma sätt i dag och slukar mycket el

Soldriven kylning har solenergi som primär energikälla för kylning. Energibehovet hos en kylmaskin med termisk kompressor kan täckas nästan helt med solenergi. Perioderna med störst energibehov för kylning sammanfaller också med perioderna med starkast solstrålning, vilket gör kylning till en idealisk användning av solgenererad energi. Energin för komprimering och uppvärmning av kylmediet hämtas från solcellspaneler på byggnadens yta och kan mellanlagras i batterier.

Elverken belastas hårt på grund av efterfrågan på kylning främst på sommaren. Kylning fungerar vanligtvis med hjälp av elektricitet. När strömförbrukningen under sommaren är som störst t ex i USA, där över 80 procent av hushållen har klimatanläggningar, är den 20 procent större än vid maximal belastning vintertid. En ond cirkel ,där ökade utsläpp från koldioxidutsläppande elproduktion accelererar klimatförändringen som gör kylning av bostäder och kontor i hela världen än mer nödvändig.

Men kan solenergi istället utnyttjas både till uppvärmning och kylning blir klimat- och miljöeffekten dubbel .

Gösta Hultén


Läs mer