Brist på mark hindrar logistiketablering i Bohuslän

– Det saknas ett större sammanhängande område där företag kan göra olika satsningar, säger Henrik Gustafsson, mark och exploateringschef i Munkedals kommun till tidningen Bohusläningen.

I dag finns cirka 80 000 kvadratmeter industrimark i Munkedals kommun. Det handlar om industrimark som ligger på olika platser och i varierande storlekar.

Det har lett till problem när det gäller att locka nya företag till Munkedals kommun. Företaget Bender, som som bl a tillverkar takpannor, har tidigare haft planer på en satsning i Munkedals kommun, men valt ett annat läge på grund av brist på industrimark. Det företag som nu planerar en satsning arbetra med logistik och
letar just nu efter industrimark i Bohuslän. Det handlar om en företagsetablering som kan ge 80 till 100 nya jobb.

Ett intressant område ägs av Munkedals kommun och ligger i höjd med Håby nära E 6an och på 35 hektar. Men det är stora nivåskillnader i området som i huvudsak består av berg. Att göra om detta till industriområde beräknas ta flera år.

– De företag som planerar olika satsningar vill gärna att det ska gå snabbt, säger Henrik Gustafsson.
– Det kan handla om ett par år, men det kan ta betydligt längre tid än så att ta fram en detaljplan.


Läs mer