200 nya jobb när DHL bygger i Eskilstuna

200 nya jobb när DHL bygger i Eskilstuna

DHL Supply Chain byter bort en del i sin Ekeby-fastighet, där kommunen vill bygga kretsloppspark, mot en markbit i södra delen av Eskilstunas nya Logistikpark. Där ska bolaget etablera ett nytt lager med distribution, en satsning som kan innebära 200 nya jobb i kommunen.

– Vi fastnade särskilt för möjligheten att kunna kombinera järnväg, vägtrafik och flyg, kommenterar Benoit Dumond, DHL Supply Chain. Foto Hilda Hultén

Eskilstuna kommun och DHL har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att DHL överlåter en del av sin fastighet i Ekeby till kommunen. Fastigheten är på 60 000 kvadratmeter och kommunens avsikt är att bygga den nya kretsloppsparken i området.
– Det är verkligen roligt att vi får en sådan anläggning som en del i kommunens arbete med att spara resurser genom ökat återbruk, kommenterar Birgitta Eriksson (mp), ordförande i Kommunfastighet.
 

Får del i Eskilstuna Logistikpark

Samtidigt överlåter kommunen ett markområde i logistikparkens södra del till DHL för etablering av ett nytt lager med distribution. Markområdet som DHL köper ligger i den södra delen av logistikparken. Området är på cirka 10 hektar och har anslutning mot viktiga trafikleder, både väg (E20) och järnväg (Svealandsbanan).

– Genom etableringen i Eskilstuna stärker DHL sina marknadsandelar genom att kunna erbjuda ett logistiskt nav för Mälardalen och Storstockholm. Vi fastnade särskilt för möjligheten att kunna kombinera järnväg, vägtrafik och flyg, menar Benoit Dumond, Managing Director Nordics DHL Supply Chain.

Kan ge 200 nya jobb

DHLs etablering i Eskilstuna kan på sikt komma att innebära upp till 200 nya arbetstillfällen till Eskilstuna.

– DHLs etablering är oerhört viktig för Eskilstunas arbetsmarknad. Förutom att det genererar många nya jobb är det dessutom arbetstillfällen som matchar den tillgång på arbetskraft som finns i kommunen, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.


Läs mer