SLP genomför sina första förvärv

mars 1, 2019 Fastigheter , Logistik

Swedish Logistic Propety AB, SLP, har förvärvat två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar tillsammans över 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med möjlighet till framtida nybyggnation.

Hyresvärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor årligen.
– Vi är glada att kunna genomföra SLP:s första förvärv i en av Sveriges mest expansiva och intressanta regioner. De fastigheter som vi förvärvar ligger i attraktiva lägen och är i gott skick. Genom outnyttjade byggrätter har vi dessutom möjlighet till framtida nybyggnation, kommenterar Peter Strand, styrelseordförande i SLP.
SLP är för närvarande inne i ett flertal andra förvärvsprocesser och räknar med fortsatta förvärv under våren.