Semper storsatsar på logistikcenter i Götene

februari 2, 2021 Fastigheter , Logistiklägen

Semper storsatsar på att etablera ett helt nytt centrallager på 23 000 kvm i Götene, som byggs av CH Square. Logistikcentret möjliggör ökad flexibilitet och förbättrad service till alla kunder i Norden och Europa.

Semper är idag marknadsledande i Norden på barnmat, modersmjölksersättning och glutenfria mixer. Ända sedan starten, 1939 har en stor del av företagets produkter har sedan 1940-talet tillverkats i anläggningen i Götene. De senaste åren har Semper investerat mer än 250 miljoner kronor i sin tillverkningsanläggning för välling, gröt och modersmjölksersättning i Götene, Västergötland. Nu tas ytterligare utvecklingssteg genom att Semper etablerar ett nytt centralt logistikcenter i anslutning till tillverkningsanläggningen.

– Under förra året genomförde vi en översyn och en större upphandling av våra lager- och logistiktjänster. Det arbetet resulterade i att vi såg stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att bygga ett eget centrallager i nära anslutning till tillverkningsanläggningen i Götene, istället för att fortsätta låta ett externt företag hantera vår lagerlogistik som vi gjort under många år, kommenterar Elin Nordstedt, Customer Service & Logistics Manager på Semper.

Fördelar med egen logistik

Tidigare logistikpartner har varit DHL Supply Chain. Semper har även hyrt in sig hos ett lokalt kyllager i Götene, men nu får man möjlighet att växa i ett eget lager.

Centret kommer såväl att hantera förnödenheter av råvaror till fabriken i Götene som färdigvaror från koncernens systerföretag och utgöra central distributionspunkt till samtliga kunder för Semper.

Etableringen bidrar till ökad leveransservice och större flexibilitet.

–Det nya centrallagret förstärker positionen för Semper i regionen och skapar större möjligheter att möta framtida krav från marknaden. Genom att ha ett eget lager ökar vår kontroll och vi kan bli mer flexibla och erbjuda kunderna ännu bättre service, säger Johnny Skeppstedt, projektledare för etableringen.

Byggare: CH Square

För etbaleringen, som kommer ligga drygt 2 km från den fabriken, står CH Square, som kommer äga fastigheten, som hyrs av Semper på ett långtidskontrakt. Centret kommer att bli cirka 23 000 kvm stort och bygget av fastigheten inleddes under januari och planeras stå klar för inflyttning under senhösten 2021.

– Vi är stolta över att få förtroendet att genomföra denna etablering åt Semper. Det geografiska läget och framtida expansionsmöjligheter gör Götene till en mycket bra etableringsort. Den tajta tidsplanen är möjlig genom vår lösningsfokuserade dialog och Götene kommuns professionella agerande, kommenterar Peter Nilsson, vd och Partner på CH Square.

Semper har valt att ingå ett långsiktigt partnerskap med Logent som logistikpartner och leverantör av lagerdriften.

– Vi är väldigt glada över vårt nya partnerskap med Semper. Med de krav på hög leveransservice och flexibilitet som Semper har kommer vi från Logents sida att kunna bidra med vår erfarenhet och kompetens inom dedikerade skräddarsydda logistiklösningar, kommenterar Mats Steen, vd på Logent.