Castellum ger upp Entra

februari 9, 2021 Fastigheter
Castellum ger upp Entra

Castellum drar tillbaka budet om att köpa norska fastighetsbolaget Entra, vilket delvis skulle ha finansierats genom en rekordförsäljning av logistik till Blackstone.

Den 7 januari 2021 offentliggjorde Castellum Aktiebolag ett pressmeddelande om lämnandet av ett villkorat frivilligt utbytes- och kontant erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA i enlighet med en erbjudandehandling daterad den 7 januari 2021.

Acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 6 februari 2021. Castellum har inte mottagit accepter av erbjudandet i tillräcklig utsträckning och Castellum har därför beslutat att dra tillbaka erbjudandet.

För att skaka fram pengar till Entra-köpet sålde Castellum i ett första steg fastigheter för 5 miljarder kronor till Blackstone. I en andra etapp skulle ytterligare fastigheter säljas för motsvarande 13 miljarder kronor.

–Vi har möjlighet att gå vidare med etapp två, men vi har inte bestämt hur vi ska göra än. Vi har varit så fokuserade på den här Entra-affären fram till nu, säger Henrik Saxborn, till Realtid.

I pressmeddelandet meddelar Castellum att ambitionen om att bygga vidare på den nordiska plattformen inom kontor och logistik kvarstår.

– 85 procent av verksamheten är kontorsverksamhet och resten är logistik som det ser ut nu. Vi kommer att växa på båda benen även om kontorsdelen kommer bli något större varje år därför att det inte finns så mycket logistik att investera i. Vi står vissa år för 30 procent av all produktion av logistik i Sverige så rent matematiskt blir det svårt att växa där, säger Saxborn till Realtid.