Sagax köper fastigheter i Finland och Frankrike

juli 9, 2018 Fastigheter , Lager

Sagax har genom fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, varav två av fastigheterna är belägna i Finland och två fastigheter är belägna i Frankrike. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 377 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 46 600 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 46 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,6 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 %.

Fastigheterna kommer att tillträdas under tredje och fjärde kvartalet 2018.


Läs mer