Sagax köper europeisk logistik för 764 miljoner

december 17, 2019 Fastigheter

Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat 27 fastigheter för motsvarande 764 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Paris,  Madrid, Lyon och Lille.

Fastigheterna omfattar 123 000 kvadratmeter mark och är bebyggda med 50 400 kvadratmeter uthyrningsbar area huvudsakligen för lager- och industriändamål. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 57 miljoner kronor. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår 99 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike beräknas ske under det första kvartalet 2020 efter att erforderliga tillstånd erhållits. Fastigheterna i Madrid har tillträtts.