Nyemission i logistikfastigheter

maj 15, 2013 Fastigheter , Inköp , Logistik

Fastighetsbolaget FastPartner, med 60 procent av beståndet inom lager och logistik, annonserar en nyemission på max 500 miljoner SEK. Målet är att få kapital till nya logistikinvesteringar och spräcka 10-miljardersstrecket.

Styrelsen i FastPartner AB har beslutat att emittera högst 1 725 000 preferensaktier med en teckningskursen på 293 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs totalt cirka 500 miljoner SEK. Teckning av preferensaktier ska ske under perioden 16 – 29 maj.

FastPartners fastighetsbestånd är främst kommersiella fastigheter i Stockholm och Gävleområdet, i första hand för företag som har ett behov av lokaler för produktion/lager/logistik, kontor och butik. FastPartners fastighetsbestånd omfattar 144 helägda fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 900 000 kvm och ett redovisat värde på ca 7,8 miljarder. Av den totala ytan är 59 procent produktion/lager/logistik och 24 procent kontor. Av de totala hyresintäkterna svarade Stockholmsregionen för cirka 75 procent, Gävleborgsregionen för cirka 15 procent och övriga områden för cirka 10 procent.

Bolaget vill identifiera intressanta investeringsmöjligheter främst för att stärka kassaflödet. Att äga och förvalta fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet, där tillgång till kapital är en grundläggande för att utveckla en framgångsrik fastighetsrörelse och med emissionen vill bolaget stärka sin ställlning som ägare av lönsamma logistikfastigheter.

Emissionen kan därför ses som ytterligare ett tecken på fastighetsinvesterarnans stadigt växande intresse för svenska logistikfastigheter.

“FastPartners mål är att i slutet av 2014 nå ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor och hyresintäkter överstigande 1 miljard SEK” skriver bolaget i ett pressmeddelande.


Läs mer