PostNord tar över Nestlés norgelager

januari 25, 2013 Fastigheter , Logistik , Transport

Nestlé kommer att flytta sitt lager för den norska marknaden till PostNord Logistics lager i Helsingborg. Flytten kommer att genomföras under våren 2013 och utleveranserna påbörjas i samband med detta.

Flytten är ett led i Nestlés strategiska ansats att konsolidera sina logistikflöden i Norden. Helsingborg ligger enligt företaget geografiskt strategiskt bra till för leveranser såväl inom Sverige som till Norge.

– Vi valde PostNord Logistics eftersom de kunde erbjuda den mest kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade logistiklösningen med starkt miljöfokus för den skandinaviska marknaden. Vi är dessutom mycket nöjda med servicen och det långvariga samarbete som vi haft sedan tidigare, kommenterar Guido Fregonara, Manager Supply Chain Nordic på Nestlé.

PostNord Logistics verksamhet i Helsingborg ingick tidigare i uppköpta Green Cargo Logistics TPL-verksamhet och är specialiserad på dagligvaror och e-handelslösningar. Personalbehovet kommer i och med Nestlés konsolidering att utökas med ca 10 personer och PostNord Logistics sysselsätter nu mellan 270-300 personer i sin dagliga verksamhet i Helsingborg.

De olika Nestléföretagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge bildar tillsammans Nestlé Norden som är ett av de marknadsledande företagen inom dagligvarubranschen. Nestlé Nordens huvudkontor finns i Köpenhamn, medan Nestlé Sveriges huvudkontor ligger i Helsingborg

PostNords TPL-verksamhet PostNord Logistik omsätter ca 1,2 miljarder SEK och är lokaliserad i moderna fastigheter. Verksamheten finns i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn med en total lageryta på 320 000 kvm.


Läs mer