Produktionlyftet förlängs och får mer pengar

januari 25, 2013 Arbetsmarknad , Forskning , IT/Teknik , Produktion

Ca 130 små- och medelstora svenska företag har under 6 år utvecklat och förbättrat sin produktionskapacitet med hjälp av Produktionslyftet.

Det är ett utvecklingsprojekt som startade år 2007 med målet att bl a överföra erfarenheter från den japanska biljätten Toyotas framgångar med Lean produktion. Nu har statliga Vinnova beslutat bidra med ytterligare 25 miljoner SEK. Det är pengar som gör att projektet kan fortsätta i två år till.

– Produktionslyftet kommer även i fortsättningen att knyta an till aktuell forskning och utbildning. Små och medelstora tillverkande företag är hårt utsatta på en global marknad och den kunskap och metodik som Produktionslyftet bidrar med, har visat sig kunna förbättra förutsättningarna för deras konkurrenskraft, säger Vinnovas
generaldirektör Charlotte Brogren i ett pressmeddelande.

Produktionslyftets första etapp har utvärderats under 2012 avseende nyckeltal från årsbokslut för de företag som deltagit. Företagens resultat, vinstmarginal, soliditet, lageromsättning med mera har analyserats. Jämfört med en stor grupp referensföretag har företagen inom Produktionslyftet förbättrat sina nyckeltal betydligt mer än referensbolagen.

Produktionslyftet drivs i samarbete med IF Metall och Teknikföretagen. Projektet har tidigare fått finansiering i två etapper av Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket. Vinnova avsätter nu själva alltså ytterligare 25 miljoner för en fortsättning.