PostNord rekryterar till nya Veddesta-terminalen

PostNord Logistics öppnar nu sin nya terminal i Veddesta norr om Stockholm. Satsningen görs för att möta de kraftigt ökade paketvolymerna som bland annat genereras av den ökande e-handeln. Terminalen kommer att bli arbetsplats för ca 450 personer, och rekrytering pågår.

I helgen gjorde den tredje och sista etappen i inflytten vid PostNords nya stora pakethanteringsterminal i Veddesta utanför Stockholm.
– Det var pallhanteringen vi flyttade nu, tidigare under hösten har pakethanteringen flyttat in i två etapper, berättar Åsa Sigurdh, verksamhetschef för Stockholmsområdet på PostNord.
Terminalen ägs av Corem Logistic Property och hyrs av PostNord på ett 15-årskontrakt. Den totala investeringen i den nya byggnaden är 550 miljoner SEK.
Den nya terminalen är totalt 19 000 kvm stor och blir nu PostNords största logistikarbetsplats medca 450 anställda. Terminalen är Green Building-certifierad och har kapacitet att hantera cirka 60 000 paket och 3 500 pall per dygn.
– Det är främst terminalarbetare och chaufförer men även en del administrativa tjänster.
De flesta medarbetarna kommer från PostNords terminaler runt om i Stockholm som nu läggs ned till förmån för den nya terminalen. Men det har även skett en del nyrekrytering, berättar Åsa Sigurdh.
– Vi har rekryterat ca 20 nya terminalarbetate och kanske tio chaufförer.
Men rekrytering pågår fortfarande och kommer att fortsätta, berättar hon.
– Just nu letar vi efter fem terminalarbetare och fem chaufförer, men det kommer vi troligtvis att göra varje månad, rekryteringen av personal pågår ständigt.

E-handeln driver ökade paketvolymer
Av PostNords e-barometer framgår att e-handeln i Sverige växte med 19 procent under andra kvartalet i år. Den kraftiga tillväxten märks av på PostNord Logistics terminaler där de e-handelsrelaterade paketvolymerna ökat mycket kraftigt hittills i år. Det, i kombination med ett behov av effektivare logistik, har drivit fram behovet av den nya Veddesta-terminalen.
Från årsskiftet kommer PostNord Logistics två terminaler i Stockholmsregionen, Veddesta och Segeltorp hantera cirka 110 000 paket och 7 000 pallar per dygn.

Sju terminaler stängs
Den befintliga terminalen i Segeltorp söder om Stockholm har byggts om för att öka kapaciteten och de terminaler som nu läggs ned är Tomteboda, Arninge, Märsta, Bromma, Kallhäll, Sätra och Värtan.
– Etableringen i Järfälla och ombyggnaden av Segeltorp innebär att vi i större utsträckning kan samordna leveranserna av pall och paket. Vår kapacitet och produktivitet ökar och den nya strukturen har också positiva miljöeffekter. Bland annat minskar PostNords körsträcka för last- och skåpbilar med mer än 1 300 000 kilometer per år, berättar Anders Holm, Sverigechef för PostNord Logistics
– Den nya terminalen i Veddesta ligger i teknisk absolut framkant, och kommer att öka vår konkurrenskraft. Kapacitetsökningen vi får i Stockholmsregionen kommer att effektivisera logistikverksamheten i hela Sverige.

Nord och syd
Terminalen ligger i Veddesta industriområde i Järfälla, cirka 20 km nordväst om Stockholm city. Etableringen ligger nära E18 och den trafikplats som kommer att knyta ihop den planerade trafikleden Förbifart Stockholm med E18. Med två större terminaler i norra respektive i södra Stockholm, strategiskt placerade nära större trafikleder, kan den regionala trafiken minimeras.
– När vi samlar all inhämtning, sortering och distribution av pall och paket till två terminaler, istället för som tidigare nio, kan vi köra fler färdigsorterade volymer direkt från terminal till kund. Det ger lägre kostnader, effektivare leveranser och färre antal körda mil för våra fordon, vilket är viktigt ur ett miljöperspektiv, kommenterar Anders Holm.

Av Hilda Hultén


Läs mer