Tullsamverkan mot organiserad brottslighet i Halland

oktober 15, 2013 Ekonomi , Produktion , Transport
Tullsamverkan mot organiserad brottslighet i Halland

Den 12 oktober tecknande Hallands Hamnar Halmstad AB en överenskommelse om Samverkan Mot Tullbrottslighet (SMT) med Tullverket.

Foto: Tullverket

I korthet är SMT en överenskommelse mellan företag och tullverket som innebär en gemensam agenda i åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten. SMT erbjuds företag som tidigare certifierat sig enligt AEO (Authorised Economic Operator)

I SMT-certifieringen kartläggs bl a företagets transport- varu- och informationsflöden. På så sätt kan tänkbara hot och risker identifieras och förebyggas.

Hallands Hamnar Varberg har sedan tidigare SMT certifiering vilket innebär att Hallands Hamnar nu har ett enhetligt engagemang och en komplett certifiering inom AEO och SMT.


Läs mer