Rotterdams och Göteborgs LNG-samarbete får EU-stöd

oktober 17, 2013 Ekonomi , IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

EU har idag beviljat ca 300 miljoner till ett gemensamt projekt mellan Rotterdam och Göteborg för att tillhandahålla Liquefied Natural Gas (LNG) i de två hamnarna.

Samarbetet mellan hamnarna gör att rederier kan tänkas investera i nya fartyg för
LNG-drift för att sjöfarten ska kunna möta de skärpta utsläppreglerna för svavel som
införs 2015 i Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön.

I LNG-samarbetet ingår hamnarna i Rotterdam och Göteborg, gasinfrastrukturbolagen Gasunie (Nederländerna) och Swedegas (Sverige) samt Vopak, stor leverantör av tanklagringstjänster.

Genom att byta till LNG som bränsle minskar utsläppen av koldioxid, jämfört med konventionella bränslen, och utsläppen av svavel och partiklar undviks. Med LNG kan sjöfarten klara de stränga utsläppsregler som förbjuder svavelutsläpp överstigande 0,1 procent i Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön med start 2015.

I Rotterdam äger Gasunie och Vopak GATE-terminalen, dit stora kvantiteter LNG kommer från hela världen. Båda företagen planerar att utöka anläggningen med en
omlastningsterminal för LNG. Detta möjliggör export av LNG för vidare leverans till terminaler, som den planerade i Göteborg. En LNG-terminal i Göteborg ska fungera som nav för både sjöfart, landtransporter och industri.

Frågan är dock hur många fartyg som nu trafikerar Norden som kommer att gå över till LNG, som f ö också är ett fossilt bränsle.


Läs mer