Polsk logistiktillväxt överraskar

september 21, 2012 Fastigheter , Forskning , Produktion , Transport

– Polen är överraskningen inom EU när det gäller logistiksatsningar. Det sa Damian Harrington, chef för Colliers EMEA, när han talade på Business Arena om Colliers senaste rapport om framtidens logistik i Europa.

– Logistikytorna växer med hela 1,5 miljoner kvm i år och de har vuxit med ca 1 miljon kvm varje år under de senaste åren, sa Damian Harrington.
Ser man på hela Europa så sticker Turkiet och Ryssland ut.
– Myndigheterna i Moskva har avsatt 6 miljoner kvm mark för logistikändamål omkring Moskva.

Turkiets roll växer

När det gäller tillverkningsindustrin kommer Turkiets roll att växa och även dess handel med Nordeuropa, menade han.
– De flesta länderna i EU har en minskad arbetskraft. Men i Turkiet ökar tillgången på arbetskraft med ca 19 procent de kommande åren. Även Sverige kan vänta sig en viss ökning, eller med 2 procent.
 

Ser man på godsflödena i Europa finns många hinder för att järnvägsdtransporterna ska öka så som EU och politikerna vill.
– Men flödena mellan Nordeuropa och Turkiet tror vi kommer att öka, liksom de mellan Polen och Storbritannien.
För detta talar att järnvägstransporter mellan Polen och Storbritannien är 30 procent billigare än vägtransporter. Järnvägstransporterna är ganska små i förhållande till vägtransporterna inom EU.
De enda två länder där järnväg dominerar, är Estland och Lettland.

Text Gösta Hultén


Läs mer