Helsingborgs nya torrhamn till Ängelholm eller Bjuv/Åstorp

september 21, 2012 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen , Transport
Helsingborgs nya torrhamn till Ängelholm eller Bjuv/Åstorp

Det börjar bli fullt på Helsingborgs kombiterminal i hamnen, nu planeras en ny torrhamn inne i landet. Foto: Helsingborgs hamn

Helsingborgs hamn, med landets näst största containervolymer, har ingen mark i hamnen för en utbyggd kombiterminal. Därför planeras en ny torrhamn som ligger några mil in i landet.

– De alternativa lägen som nu är mest aktuella är i Ängelholms kommun i norr eller vid gränsen mellan Bjuvs och Åstorps kommuner i nordost, säger Jan Magnusson, näringslivsutvecklare Logistik i Helsingborgs stad till Intelligent Logistik.
– För att gå vidare krävs det politiska beslut i fyra kommuner och det är vår förhoppning att de kommer snart och åtminstone inom den här mandatperioden.

Hässleholm vill ha torrhamn
Oavsett var placeringen blir, hamnar den nya torrhamnen troligen inom Helsingborg Business Region, där tio kommuner i nordvästra Skåne samarbetar sedan 2009.
Även Hässleholm vill gärna ha en torrhamn. I somras ansökte kommunen om att få namnet Dryport Skåne registrerat hos Patent- och registreringsverket.
Två infrastrukturprojekt som gynnar regionen är Hallandåstunneln som är färdig 2015 och Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, som efter 2021 kan föra Skåne närmare Tyskland och Hamburgregionen, en av Europas ekonomiskt starkaste regioner.
– Vi arbetar också för en HH-förbindelse över sundet, mellan Helsingborg och Helsingör, för både järnväg och väg. Men den frågan ligger nu på regeringsnivå i Sverige och Danmark, säger Jan Magnusson.

Text Gösta Hultén
 


Läs mer