Tredjepartslogistik snabbast växande branschen

september 21, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport
Tredjepartslogistik snabbast växande branschen

Den svenska TPL-branchen omfattar ca 135 företag. Omsättningen ökar med närmare 10 % per år. Foto: Kenneth Ruona

TPL-branschen växer omkring 10 % per år i Sverige, vilket gör tredjepartslogistik till en av de snabbast växande branscherna. Sedan Intelligent Logistiks senaste kartläggning av TPL-branschen som gjordes 2006 har branschen växt från en omsättning på 7 till 11 miljarder SEK i Sverige.

I nummer 5 av Intelligent Logistik, som utkommer som temabilaga i Dagens Industri den 21 september, hittar du en unik kartläggning av den svenska branschen för tredjepartslogistik, TPL. Kartläggningen visar en bransch i snabb tillväxt.
 

Växer 10 % per år

Intelligent Logistiks förra undersökning från 2006, den senaste som gjorts i Sverige, uppskattade då omsättningen inom TPL till över 7 miljarder SEK per år. Med tanke på nya aktörer, ökad outsourcing av logistik och handelns tillväxt, uppskattar vi att TPL idag omsätter ca 11 miljarder SEK. Det betyder att tillväxten varit ca 10 % per år. Det är därmed en av de snabbast växande branscherna i Sverige,
 

135 företag

I vår nya listning har antalet TPL-företag och företag som har verksamhet inom TPL trots en rad fusioner, ökat från 120 år 2006 till ca 135 år 2012. Listan som publiceras i tidningen omfattar inte alla mindre TPL-företag, men det är den mest kompletta som hittills publicerats i Sverige.

Läs mer om TPL-branchen och se hela listan över Sveriges TPL-aktörer i Intelligent Logistik nummer 5 2012.


Läs mer