Platzer och Bockasjö i gemensam logistiksatsning på Hisingen

april 15, 2020 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen
Platzer och Bockasjö i gemensam logistiksatsning på Hisingen

Platzer blev på ett bräde en av Sveriges största logistikfastighetsägare när man 2016 köpte AB Volvos fastighetsbestånd i Arendal. Nu tar man hjälp av Bockasjö för att sätta fart på affärerna. 

Platzer tar nu nästa steg för att bli den logistikaktör bolaget riggat för. Tillsammans med Bockasjö bildas ett Joint Venture som ska utveckla ”Sörreds Logistikpark” på Hisingen, Göteborg. Bockasjö agerar affärsutvecklare och Platzer blir ägare och förvaltare av fastigheterna.

– Vi tar lärdom och rygg på Bockasjö, en erkänd och duktig utvecklare och bygger på samma gång upp vår egen kompetens inom logistiksegmentet. Det blir en liten genväg för oss och därigenom kan vi också hålla en högre takt i utvecklingen än annars, säger Johan Franzén, affärsområdeschef logistik och industri på Platzer.

Het logistikmark

Platzer blev på ett bräde en av Sveriges största logistikfastighetsägare när man 2016 köpte Volvos fastighetsbestånd i Arendal, Hisingen, bestående av drygt 300 000 kvm befintlig logistikfastighetsyta, och 600 000 kvm logistik- och industrimark varav en del redan är detaljplanerad för logistik- och industriändamål. 254 000 kvm av den redan detaljplanerade marken har Platzer nu lagt in i ett “joint venture” med Bockasjö.

– Hisingen är det mest intressanta logistikområdet i Sverige med stora behov av nya logistikytor drivet av de volymer som importeras och exporteras via Göteborg, Nordens största hamn. Att kunna fortsätta utvecklingen av Sveriges mest intressanta logistikområde tillsammans med Platzer är därför väldigt glädjande, kommenterar Joakim Hedin, vd, Bockasjö.

Platzers strategi att utveckla, bygga och äga logistikfastigheter är långsiktig och för det ändamålet har Johan Franzén, tidigare Catena, rekryterats som affärsområdeschef. Johan Franzen kommer senast från rollen som regionchef för Göteborg och Jönköping hos Catena, och har drygt 15 års erfarenhet från logistikbranschen.

– Mitt fokus initialt blir att arbeta med utveckling och med att hitta hyresgäster. Det finns en hel del mark planlagd och redo att sätta igång. Förutom marken som vi nu lagt in med Bockasjö, så finns ytterligare tre områden med detaljplanerad mark.

Platzers fokus är främst på kontor men för några år sedan funderade man på hur man skulle kunna bredda affären, och tog  beslut om att industri och logistik var rätta vägen att gå – och köpte 2016 AB Volvos bestånd i Arendal.

– Det tror jag vi är rätt tacksamma för idag – med tanken på den gynnsamma utvecklingen inom logistikfastigheter, säger Johan Franzén.

Liksom Catena är ett långsiktigt ägande i fokus även för Platzer, och då gäller det att känna branscherna i vilka man är fastighetsvärd.

– För Platzer har det sedan 2016 handlat mycket om att sätta sig in i den portfölj man köpte av Volvo, att sätta sig in i fastigheterna. Det är framförallt underleverantörer till Volvo och annan verksamhet relaterad till fordonsindustrin. Men nu är det dags att komma igång med nya projekt säger Johan Franzén,

Sörreds logistikpark

Bolaget som ägs av Bockasjö och Platzer gemensamt har fått ”Sörreds Logistikpark” och förvärvar inledningsvis fastigheten Sörred 8:12 från Platzer till ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr. Fastighetens markareal är 254 000 kvm och det finns en byggrätt på minst 90 000 kvm BTA, som kommer att delas upp i ett flertal nya fastigheter och därefter bebyggas med industri- och logistikbyggnader.

Grovterassering av marken beräknas påbörjas efter sommaren 2020 och därefter kommer marken bebyggas etappvis, förhoppningsvis med start i slutet av 2020. Etappen som utvecklas med Bockasjö har en gammal detaljplan som tillåter en fastighetshöjd på upp till 20 m till taknocken, och lämpar sig för traditionell logistik, och Johan Franzén tror inte att det ska bli särskilt svårt att hitta kunder.

Johan Franzén. Foto Platzer.

– Generellt är efterfrågan på logistikmark väldigt hög i Göteborg, och även om många branscher har bekymmer nu finns det också branscher som går bra, som läkemedel och dagligvaror, säger Johan Franzén, på tal om den alltid närvarande Coronapandemin.

– Viss digital handel går väldigt bra, och det kommer finnas företag som kommer behöva logistikytor även i krisen. Vi får nog ganska snart ett kvitto på om det här är så attraktivt som vi tror.

Det kommer finnas företag som kommer behöva logistikytor även i krisen.

Ett vidgat “Göteborg”

Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor som i äger och utvecklar 70 fastigheter med en total yta om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr, med ett starkt lokalt fokus.” Platzer ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i är visionen.

– Vi finns i Göteborg, men sedan kan man diskutera vad som är Göteborg ur en logistisk synvinkel. För mig är Göteborg allt från Kungällv, Kungsbacka och Borås: områden där vi inte finns idag men kanske kommer finnas i framtiden, säger Johan Franzén.

Av Klara Eriksson