VGR samordnar hanteringen av skyddsutrustning

april 6, 2020 Logistik , Upphandling
VGR samordnar hanteringen av skyddsutrustning

VGRs lagerdepå. Foto: Camilla Lindberg

För att säkra tillgången av skyddsutrustning för vården inför Västra Götalandsregionen VGR, en särskild regional samordning och prioritering,  för att säkerställa att det finns skyddsutrustning för de verksamheter som har störst behov, rapporterar VGR-Fokus.

Det handlar bland annat om vissa typer av andningsskydd, visir, skyddsglasögon och skyddsrockar – materiel som behövs för att undersöka och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

För närvarande finns skyddsutrustning, uppger VGR-Fokus, men det är en utmanande situation där förutsättningarna snabbt kan förändras. Den globala efterfrågan gör att tillgången på materiel begränsas samtidigt som fler misstänkta och bekräftade fall av covid-19 gör att åtgången av skyddsutrustning ökar.

 

“Kräver samarbete”

Sedan coronavirussjukdomen covid-19 blev känd har VGR arbetat för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och nu tas nästa steg. VGRs hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström har beslutat att samordna och prioritera den skyddsutrustning som finns tillgänglig inom VGR, för att säkerställa tillgång för prioriterade verksamheter.

Ann Söderström.

–  Situationen kräver samarbete och sammanhållning i hela regionen. Tillgången på materiel kan bli begränsad och därför måste vi hushålla med det vi har och använda det klokt, säger Ann Söderström.

Prioriterade verksamheter inkluderar bland annat ambulans, akutmottagningar, infektionssjukvård, intensivvård, förlossning, barnsjukvård samt vård- och jourcentraler.

 

Gäller att hushålla

För att säkra tillgång till kritiskt material på prioriterade vårdverksamheter inom regionen, har en regional ledningsgrupp etablerats.

Marga Brisman

– Genom att samordna hanteringen av kritisk materiel ökar VGR kontrollen på tillgång och efterfrågan på kritisk materiel och får möjlighet att snabbt fördela materiel dit störst behov finns, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

– Samtidigt är det viktigt att hushålla med den skyddsutrustning vi har. Onödigt användande ska undvikas. Gällande hygienrutiner ska följas, avslutar Marga Brisman.