PostNord köper Green Cargo Logistics

mars 27, 2012 Fastigheter , Infrastruktur , Logistik

PostNord och Green Cargo har tecknat avtal om att PostNord förvärvar Green Cargos dotterbolag Green Cargo Logistics med ingående fastighetsbestånd.

Green Cargo Logistics är Sveriges näst största företag inom tredjepartslogistik med en samlad lageryta på 260 000 kvm i moderna anläggningar i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Green Cargo Logistics omsatte 2011 cirka 1 miljard kronor och redovisade ett rörelseresultat om 61 miljoner. Green Cargo Logistics har under de senare åren genomgått en kraftig och lönsam
expansion.
 

PostNord fastställde under slutet av 2011 sin strategiska inriktning vilken bl a innebär fortsatt tillväxt inom logistikområdet. PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK och har sin tyngdpunkt inom paket, pall och express. Förvärvet av Green Cargo Logistics innebär en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet, helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en
betydande tillväxt.
– Green Cargo Logistics är en mycket välskött och lönsam verksamhet som helt stämmer med våra strategiska ambitioner inom logistikområdet. Verksamheten kommer att utgöra en bra grund för vår fortsatta utveckling inom tredjepartslogistiken, kommenterar Lars Idermark, vd och koncernchef för PostNord.
 

För Green Cargo innebär avyttringen av Green Cargo Logistics att resurser frigörs för utvecklingen av järnvägsverksamheten.
– Det här är en mycket bra affär för både Green Cargo och dotterbolaget Logistics. Green Cargo får resurserna att utveckla sin järnvägslogistik och bredda erbjudandet till det transportberoende svenska näringslivet. Tredjepartslogistiken får en stark ägare, som kan investera i deras fortsatta tillväxt, säger Mikael Stöhr, vd och
koncernchef Green Cargo.

Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik. Affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard blir styrelseordförande för det förvärvade bolaget. Bolaget kommer senare att namnändras.PostNord samägs av svenska och danska staten medan Green Cargo är helägt av svenska staten.