Nytt logistikcenter klart i Arendal

december 12, 2013 Fastigheter , Lager , Sjöfart

Nu är det 24 000 kvadratmeter stora logistikcentret i Arendal, intill hamnen i Göteborg, klart för att hantera importgods.

Det är Göteborgs Hamn AB som äger fastigheten, men lagret hyrs av Schenker Logistics. Det är huvudsakligen importgods som kommer att hanteras i lagret innan det går vidare till svenska slutkonsumenter.

– Vi ser stora fördelar med att integrera den här lagerlösningen med hamnen, då många av våra importkunder har stora volymer över kaj. Det blir både praktiskt och miljövänligt, kommenterar Mats Olsson, vd för Schenker Logistics.

150 miljoner investerade

Byggnationen har pågått under hela 2013, och möjliggjorts tack vare en investering från Göteborgs hamns sida på 150 miljoner kronor. Byggprojektet har skett i samverkan mellan Göteborgs Hamn, Schenker Logistics och NCC Construction.

– Det har varit ett mycket positivt samarbete som präglats av samförstånd och bra diskussioner. Den förbättrade infrastrukturen med Ytterhamnsmotet och vägbyggnationen i området är också en viktig faktor för att vi har valt den här lösningen, kommenterar Mats Olsson.

Ökade volymer för hamnen

Det nya logistikcentret innebär ökade volymer för Göteborgs hamn. Terminalen kan hantera 5 000 TEU (tjugofotscontainrar) på ett år, och en stor del av dessa är helt nya volymer för hamnen. I år skeppas cirka 900 000 containrar totalt via Göteborgs Hamn.

– Uppförandet av logistikcentret stärker godsnavet Göteborgs hamn, och vi mycket nöjda med att Schenker Logistics etablerar sig här, kommenterar Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn


Läs mer