Trendspaning: Produktionen flyttar tillbaka

december 12, 2013 Ekonomi , IT/Teknik , Logistik , Produktion
Trendspaning: Produktionen flyttar tillbaka

Kostnadsfördelarna är inte längre så stora med produktion i Kina. Svenska företag flyttar istället hem sin tillverkning för att korta ledtider och öka flexibiliteten. Den trenden skönjer Lena Ridström, vd på Primelog.

Lena Ridström, Foto Primelog

Jag skönjer en trend att tillverkande företag i västvärlden planerar för att ta hem tillverkning från så kallade lågkostnadsländer. Senast i raden är krantillverkaren Ostnor, ägare av varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, som planerar att insourca sin produktion från Kina till fabriken utanför Mora.

De menar att kostnadsfördelarna inte längre överstiger fördelarna att ha produktionen nära produkt-utvecklingen vilket i sin tur ger en större flexibilitet och kortare ledtider. Detta ger väsentligt minskade transportkostnader och transportledtider för de europeiska kunderna.
Finanskrisen har förändrat konkurrensläget Slutsatsen som kan dras är att vi i Sverige inte längre har fullt så höga kostnader för produktionen i förhållande till vår omvärld. Det finns egentligen bara två sätt att konkurrera; antingen med billig arbetskraft där kostnaden per producerad timme blir lägre och du kan därmed lägga mer mankraft på att skapa ett förädlingsvärde till dina kunder, alternativt konkurrerar du genom hög kompetens och effektiva processer med hög grad av automatisering genom nyttjande av högteknologisk utrustning och IT-stöd för att på så sätt bli mer konkurrenskraftig.

Utvecklingen visar att tidigare stora industri-länder som USA och Tyskland har en politisk agenda att aktivt ta tillbaka tidigare utflyttad produktion. En amerikansk undersökning visar att USA har tappat nära 40% av sina arbetstillfällen inom produktion under perioden 2000 – 2010. Nu har situationen förändrats. Finanskrisen har medfört att det tidigare höga kostnadsläget jämfört med lågkostnadsländerna nu har minskat, vilket innebär att vi i väst håller på att bli mer konkurrenskraftiga.
Fördel Sverige Att göra en så pass stor förändring som att flytta produktionen från en världsdel till en annan kräver naturligtvis att man har en flexibel försörjningskedja som snabbt kan anpassas till den här typen av nya marknadsförutsättningar. Sveriges generellt sett höga kompetens, vana att arbeta i platta organisationer, höga IT-mognad samt numera lägre kostnadsläge än tidigare gör att vi kommer att se mer av den här typen av produktionsförflyttning. Eller vad tror du?

Lena Ridström, vd, Primelog Software AB


Läs mer