Så kan Sverige öka järnvägskapaciteten

december 12, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Miljö/CSR , Produktion , Transport

Tyngre och längre tåg, längre mötesspår och fler triangelspår. Men också bättre planering och information. Så kan kapaciteten på järnvägen öka, enligt Jernhusen och Skogsindustrierna.

– Tänk dig att Nisses måleri i Åmål vill beställa en transport. Ringer han till ett åkeri får han en exakt prisuppgift med en gång. Men vill han köra med tåg är det inte lika enkelt att få information om vilka möjligheter som står till buds och vad kostnaden är, säger Micael Svensson, affärsområdeschef för godsterminaler på Jernhusen i en artikel på Göteborgs hamns hemsida.

Vill ha handelsplats för tåggods

Drömmen skulle enligt Micael Svensson vara en nationell webbplats för tågtransporter där import- och exportföretag skulle kunna få information om tågtider och priser och kunna boka transporter. För att lyckas med detta krävs ett bra samarbete mellan alla parter i branschen.

– Bättre information om utbudet skulle leda till att fler väljer att frakta sitt gods med tåg, vilket i sin tur skulle innebära en bättre fyllnadsgrad på befintliga godståg, säger Micael Svensson.

Ifrågasätter persontrafikens förtur
Jernhusen vill gärna flytta fler godstransporter från väg till järnväg. Men vissa tider på dygnet är kapaciteten ett problem, till stor del på grund av kraftigt ökad persontrafik.

– Vi ser mycket positivt på utvecklingen att fler tar tåget. Men ibland kan man ifrågasätta det vettiga i att persontågen alltid har förtur i förhållande till godstågen. En container som fastnat någonstans i bushen kan visserligen inte klaga, men förseningar av godstrafiken innebär ofta stora ekonomiska förluster för export- och importindustrin, säger Micael Svensson.

För att alla ska få plats på spåren krävs det investeringar i infrastrukturen. Men mycket kan göras för att lösa flaskhalsarna i befintligt nät, menar Micael Svensson.

– För att kunna öka kapaciteten i det befintliga järnvägssystemet på kort sikt bör man fortsätta arbeta med de ”mindre” åtgärderna. Det handlar om att lösa flaskhalsar, säger Mikael Svensson.

Längre och tyngre tåg viktigt för skogsindustrin
Karolina Boholm, transportdirektör på branchorganisationen Skogsindustrierna, håller med om att kapaciteten skulle kunna öka kraftigt med relativt enkla åtgårder.

– Vi har drivit frågan om längre och tyngre godståg i femton år. Den politiska viljan finns, men tyvärr återspeglas inte detta i den nationella planen som Trafikverket nu presenterat, vilket vi påpekar i vårt remissvar, säger Karolina Boholm till Göteborgs hamn.

För att längre och tyngre tåg ska bli verklighet krävs enligt henne mötesplatser med längre spår på några utvalda platser samt fler triangelspår – detta för att de långa tågen inte ska blockera övrig tågtrafik.

– Genom att utnyttja det vi har bättre skulle vi komma långt, säger Karolina Boholm.

Hennes syn på järnvägskapaciteten stöds av en nyligen publicerad forskningsrapport från KTH. Den visar att kapaciteten för godstransporter på järnväg kan öka med hela 50-100 procent genom relativt enkla åtgärder.

Karolina Boholm är positiv till Göteborgs hamns arbete med Railport Scandinavia – systemet med dagliga järnvägspendlar som gör att företag runt om i hela Sverige får tillgång till hamnens världsomspännande linjeutbud.

– Jag tycker att ni är på rätt spår i Göteborg, fortsätt att utveckla godstrafiken på järnväg.

Önskelistor till infrastrukturtomten:

Karolina Boholm:

  • Generell implementering av lastbilar med maximal bruttovikt om 76 ton
  • Handlingsplan för längre och tyngre tåg i befintlig infrastruktur (men med anpassningsåtgärder)
  • Att de tre prioriterade flaskhalsarna inkluderas i nationella planen och de genomförs i närtid (Dubbelspår Hallsberg-Mjölby, ökad kapacitet Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår och Marieholmsbro till Göteborgs Hamn).

Micael Svensson:

  • Fortsatt fokus på kombitransporter på järnväg
  • Varumärket kombitransporter ska öka och bli välkänt. Det ska vara ett enkelt och självklart alternativ när man har ett behov av transport.

Läs mer