Nytt lager till Falköping

augusti 8, 2017 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen
juni-2014-falk-059

– Nu fokuserar vi på nyetableringar, säger Leif Bigsten. Foto Lena Sonne

Kommunbolaget Fastighets AB Mösseberg bygger just nu ett lager på 12 600 kvm för TBN Åkeris räkning, som ska stå klart för inflyttning i februari 2018. Den första etappen av två på Brogärdet i Falköping.

Just nu satsar Falköpings kommun rejält på logistiken. Tidigare i år togs beslut omatt  uppföra en större lagerbyggnad och en omlastningspunkt mellan lastbil och järnväg med ny spåranslutning. Bygget sker i två etapper, den första på 12 600 kvm och den andra på 9 000 kvm. Lokalerna byggs på Brogärdet vid spåret till terminalområdet, söder om Skaravägen. Markarbetena är påbörjade och bygget ska stå klart vid årsskiftet.

Det är logistikbyggaren Logistic Contractor som bygger den första etappen som består i 12 600 kvm lager och terminalytor samt ett kontor på 200 kvm. Anläggningen får också en omlastningsterminal med järnvägskaj. Bygget ska vara inflyttningsklart i slutet av februari 2018.Beställare är det kommunägda bolaget Fastighets AB Mösseberg, dotterbolag till kommunägda Hyresbostäder Falköping AB. Lagerbyggnaden kommer att hyras av TBN Åkeri AB, som redan driver terminalerna på Brogärdet och Marjarp. Bolaget har redan kunder som kommer att flytta in.

– Vi upplever en positiv spiral. Ju fler företag som knyts till vår dryport, desto bättre service kan vi och våra samarbetspartners erbjuda.

Nyligen skrevs ett avtal mellan Lärcenter i Falköping och Handelshögskolan i Göteborgs universitet om samarbete för ökad logistikkompetens. Partnerlogistik AB, med 11 anställda, flyttade till Falköping från Lidköping för ett par år sedan. Kommunens logistiksatsning sägs vara avgörande för beslutet.

– Vi vill också  öka fokus på mer komplexa tjänster som stuff, trailerhantering, säkerhet och IT-stöd. Nu fokuserar vi på nya lageretableringar.

Text Gösta Hultén & Hilda Hultén

´ 


Läs mer