De öppnar dörren för nyanlända

juni 28, 2017 Arbetsmarknad , Lager , Logistik
De öppnar dörren för nyanlända

 

Lernias regionchef Cecilia von der Lancken tillsammans med Hazem Abodan. Foto: Ingram Micro.

Lernias regionchef Cecilia von der Lancken tillsammans med Hazem Abodan. Foto: Ingram Micro.

Att få in nyanlända på arbetsmarknaden tar tid – i genomsnitt nio år visar statistik från SCB. Men genom integrationsprojektet JOIN –  jobb och integration i näringslivet kan det gå mycket fortare. Ingram Micro är ett företag som nappat på idén. 

Under ett möte med Lernia i våras då Ingram Micro åter stod i behov av personal kom tanken om möjligheten med JOIN upp. Ramarna till JOIN sattes för två år sedan då Lernia fick ett större rekryteringsuppdrag i Oskarshamn och innebär att man kombinerar yrkespraktik med språkutbildning för nyanlända.

Upplägget för praktikanterna som kommit till Ingram Micro har varit att de under 8 veckor arbetat 3 dagar i veckan och de resterande 2 dagarna har de läst Yrkessvenska/SFI (svenska för invandrare). Alla praktikanterna har varit i Sverige under ungefär 2 år och kunde vid starten prata lite svenska.

– Vi har sett två dilemman. Vi vill bidra mer genom att ta ett större socialt ansvar. Dessutom så är det låg arbetslöshet i Borås och vi vill rekrytera på ett bredare plan då vi har erfarenhet av att mångfald är bra för oss, kommenterar Christian Håkansson, platschef på lagret i Borås, i ett pressmeddelande.

Precis som vid ordinarie provanställningar får praktikanterna vara på minst två olika avdelningar under sin tid hos Ingram Micro. På så sätt blir det mer än en person som bedömer dem och de får en bredare förståelse för verksamheten.

Av de fem praktikanter från Syrien som kommit till Ingram Micros lager kommer fyra att fortsätta arbeta på Ingram Micro efter praktiken, då som anställda via Lernia. Förhoppningen är också att inom kort få in fyra nya praktikanter som får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden

– Projektet gynnar så klart individerna i fråga men också vårt företag. Vi får möjlighet att få in personal i andra åldrar och med annan erfarenhet och bakgrund. Nu hoppas vi kunna inspirera fler företag att haka på och på så sätt också gynna samhället i stort”, avslutar Christian.

 

 


Läs mer