Ny operatör på Göteborgs kombiterminal

Ny operatör på Göteborgs kombiterminal

Göteborg Kombiterminal ligger i Gullbergsvass i Göteborg, intill Centralstationen och Postens terminal. Foto Jernhusen

Den 1 november 2012 tar Green Cargo över terminaldriften på Göteborg Kombiterminal på Gullbergsvass efter norska Baneservice. Driftavtalet gäller till sista december 2015.

När Baneservice lämnar Göteborgs kombiterminal blir det Green Cargo som tar över terminaloperationen. Terminalen är öppen för alla aktörer och till en början kommer Van Dieren, Real Rail och Green Cargo trafikera terminalen.
– Vi är glada för att vi kan vidareutveckla vårt samarbete med Green Cargo i Göteborg. De har erfarenhet av terminalverksamhet i Göteborg och från Jernhusens sida är vi övertygade om att de kan erbjuda terminalens kunder bra service och tillgänglighet, kommenterar Henrik Därth på Jernhusen, som äger godsterminalen.
 

Kombiterminalen är ansluten till det nationella järnvägsnätet med Västra Stambanan, Västkustbanan, Norge-/Vänerbanan och Bohusbanan, samt anslutning till Göteborgs hamn. Green Cargo driver sedan tidigare terminalen Göteborg Norra. När bolaget nu tar hand om driften av närliggande Göteborg Kombiterminal, ger det synergier.
– Vi får resurser att klara växande flöden. På terminalen lyfter vi det långväga järnvägsgodset till bil för distribution direkt ut i centrala Göteborg. Vi erbjuder järnvägstransporter till Göteborgs hamn och med vårt nätverk kopplar vi även Västsverige till hamnar i andra delar av landet, säger Robert Gustafsson, chef för tillväxtförsäljning på Green Cargo.
Både Jernhusen och Green Cargo ägs av svenska staten. Green Cargo kör ca 60 procent av Sveriges godståg, koncernen har ca 2 400 anställda och en årsomsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2011).
 


Läs mer