Norska oljefonden storhandlar logistikfastigheter

januari 14, 2013 Fastigheter , Logistik

Den norska oljefonden Statens pensionsfond utland köper 50 procent av aktierna i amerikanska Prologis logistikfastigheter i Europa till ett värde av ca 10,8 miljarder SEK

Säljaren, den amerikanska logistikfastighetsjätten Prologis, behåller 50 procent av aktierna i portföljen och som kommer att ansvara för driften av fastigheterna på uppdrag av partnerskapet. Portföljen omfattar 195 fastigheter i 11 europeiska länder bl a i Frankrike, Storbritannien, Spanien, Polen och Italien. Anläggningarna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på 4,5 miljoner.

– Köpet innebär fondens första investering i logistikfastigheter och är i linje med vår strategi om att utveckla en fastighetsportfölj av hög kvalitet som är spridd över olika länder och sektorer, säger Karsten Kallvig, chef för fastighetsinvesteringar i Norges Bank Investment Management (NBIM) som förvaltar fonden, i en kommentar

-Vi är nöjda med att ingå ett partnerskap med ett välrenommerat bolag som Prologis. Partnerskapet löper under 15 år, med möjlighet till förlängning. Portföljens största exponering gäller Frankrike, följt av Storbritannien, Spanien, Polen och Italien. Dessa länder står för 73 procent av investeringsvärdet. Portföljen har även anläggningar i Tjeckien, Ungern, Nederländerna och Belgien.

I Sverige äger Prologis logistikfastigheter i Stor-Stockholm, Göteborg, Örebro, Norrköping och Jönköping. Norges Bank Investment Management (NBIM) tillvaratar och utvecklar finansiella värden för framtida generationer genom förvaltning av norska Statens pensionsfond utland. Fonden har investerat stort globalt i aktie-, ränte- och fastighetsmarknader. Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick värdet till ca 4 000 miljarder SEK.

Det är därmed värdens största investeringsfond alla kategorier. Prologis, är en globalt ledande ägare, operatör och utvecklare av näringsfastigheter i Amerika, Europa och Asien. Vid utgången av september 2012 ägde eller förvaltade Prologis cirka 52,5 miljoner kvm fastighetsyta och utvecklingsprojekt i 21 länder. Bolaget hyr ut distributionsanläggningar till mer än 4 500 kunder.


Läs mer