Göteborgs hamn ger jobb åt 22 000

januari 14, 2013 Arbetsmarknad , Forskning , Logistik , Produktion

En ny studie visar att hamnen i Göteborg är en av stadens största arbetsplatser. Minst 22 000 personer sysselsätts av hamnen – 8 000 direkt och 14 000 indirekt. Hela 320 företag har nära koppling till hamnen.

– Göteborgs Hamns betydelse för svenskt näringsliv är känd vid det här laget – 30 procent av utrikeshandeln passerar här. Nu har vi också kartlagt hamnens betydelse för den lokala sysselsättningen i Göteborg och fått svart på vitt att hamnen är en av regionens största arbetsplatser, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn i ett pressmeddelande.

Drygt 8 000 personer i Göteborg har jobb med direkt koppling till hamnen. Dessa personer skulle bli av med jobbet om hamnen lades ned. Bland företagen finns till exempel terminalerna i hamnen, bunkerrederier, raffinaderier samt en mängd företag som servarsjöfarten, till exempel båtsmän och bogserbåtsbolag.

Antalet sysselsätta med indirekt koppling till hamnen är ännu fler – cirka 14 000 personer. Här finns till exempel anställda på rederier, åkerier, speditörer och myndigheter. Dessa företag har i många fall valt att lokalisera sig i Göteborg eftersom det finns en stor hamn här, men de har även annan verksamhet och skulle inte beröras riktigt lika snabbt och direkt om hamnen lades ned.

– Det är tydligt att företagen i hamnklustret är beroende av varandra. Satsningar på hamnens tillväxt får positiva effekter för sysselsättningen i en mängd olika företag, säger Magnus Kårestedt.

Var tolfte anställd kan kopplas till hamnen
Totalt är det 22 000 personer i Göteborg som sysselsätts direkt eller indirekt av hamnen. Det är 8 procent av alla anställda i Göteborg.

– En slående hög andel, var tolfte yrkesverksam i Göteborg har jobb med hamnkoppling. Göteborg borde stärka sin identitet som logistikstad.

Över 320 företag
Studien visar att över 320 företag har anknytning till hamnen – 78 direkt och 245 indirekt. Bland företagen finns allt ifrån stora bolag med flera hundra anställda, till exempel Stena Line, Preem och APM Terminals. Men här finns också en mängd småföretag med bara några tiotal anställda.

– Det är intressant att notera det stora antalet företag i studien, och framför allt de många små företagen i hamnklustret. Här finns en mängd kompetenser, i många fall unika, som alla är nödvändiga för att få ihop det gigantiska logistikpussel som pågår dygnet runt året runt i Nordens största hamn, kommenterar Magnus Kårestedt.