Mertz ny terminaloperatör i Malmö

december 21, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen , Produktion

Från 1 januari 2013 tar Mertz Transport AB över terminaldriften på Jernhusens kombiterminal i Malmö.

Bytet av terminaloperatör innebär både ny tillgänglighet för intermodala operatörer och möjligheter för Jernhusen att utveckla terminalen. Mertz och Jernhusen planerar investeringar i både en ny omlastningscentral och nya portalkranar de närmaste åren.
– Vi är mycket glada över att vi lyckats attrahera ett klassiskt åkeriföretag till järnvägsbranschen. Vi tror att Mertz kommer att bli en frisk fläkt, som kan tillföra hela kombibranschen mycket kunskap och erfarenhet av transportupplägg, säger Michael Svensson, affärsområdeschef Gods på Jernhusen.

Avtalet mellan Mertz, Jernhusen och CargoNet har varit en trepartsaffär där en av förutsättningarna varit att terminalens funktion kan säkerställas över tiden. Genom att maskiner och personal på terminalen nu tas över av Mertz är detta i hamn.

Terminalavtalet löper på 5 år.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av CargoNets verksamhet i Malmö och det avtal vi

nu har med Jernhusen. Vi vill också hälsa de medarbetare vi övertar från CargoNet

varmt välkomna till oss, säger Stig Mertz, vd Mertz Transport.

– Det blir än viktigare i framtiden för speditörer och åkerier att kunna konkurrera

med rätt förutsättningar och erbjuda kunderna såväl ekonomiska som långsiktigt

hållbara lösningar. Det nya samarbetet med Jernhusen är ett steg i rätt riktning,

säger Stig Mertz.


Läs mer