Logistiken central i stationsbyggande

september 22, 2017 Fastigheter , Infrastruktur , Logistik
Logistiken central i stationsbyggande
Stockholm får en ny mötesplats i form av ett stort torg ovanför spårområdet. Bild: Jernhusen

Stockholm får en ny mötesplats i form av ett stort torg ovanför spårområdet.
Bild: Jernhusen

Centralstationer är hjärtat i städernas logistik och viktiga knutpunkter för pendling, gods och infrastruktur. Men tidsfönstret är snävt och mycket ska klaffa när Jernhusen nu utvecklar framtidens centralstation i Stockholm.

Jernhusen planerar en ny, omfattande utveckling av centralstationen i Stockholm. Genom en överdäckning av spårområdet,en ny, stor stationshall och ett torg vid Klarabergsgatan läks ett sår i stadsbilden och en otillgänglig yta ska bli “en ny, levande mötes- och arbetsplats”.

– Eftersom trafiken ökar så kommer den befintliga centralstationen inom några år att bli underdimensionerad, säger Daniel Markström, regionchef för stadsprojekt Stockholm på Jernhusen och ansvarig för projektet.

Viktigt tidsfönster öppnat

Just nu pågår detaljplanearbetet i samverkan med Stockholm stad och Trafikverket och en stor del av bygget ska förhoppningsvis vara färdigt redan 2025. I och med att pendeltågstrafiken flyttats ned i Citybanan är en del av perrongerna inte i full drift i dagsläget. Och nu gäller det att utnyttja det, menar Daniel Markström.

– Det har öppnats ett väldigt viktigt tidsfönster nu. Skulle vi göra en överdäckning senare blir det sannolikt kaos.

Som det ser ut nu kommer hela projektet kunna genomföras utan påverkan på vare sig gods- eller persontrafik.

– Vår förhoppning är minimal påverkan, men det kräver såklart att arbetet planeras supernoga.

Stora utmaningar

Utmaningarna med projektet är många. I första hand handlar det om att gå balansgång mellan de många intressen som gör sig gällande på centralstationen: att säkra den framtida järnvägens behov, att följa regelverket för transport av farligt gods, etc.

En del i projektet är att plattformarna förlängs för att kunna säkra det framtida behovet av utrymme för längre tåg – eller två tåg efter varandra.

I ett senare skede handlar utmaningarna om att bygga en järnvägsstation som fyller alla de behov av ökad access, service, handel och arbetsplatser som uppdragsgivarna vill se.

– Visionsarbetet pågår just nu och är inte klart än.

Personligen hoppas Daniel Markström att centralstationen ska bli en plats inte bara för att resa utan även för att mötas.

– Man ska känna sig stolt, uppleva att det ska vara en bra entré till Stockholm och få besökare att ta tåget in bara för att uppleva centralstationen.

– Jag hoppas att det blir en pulsåder för aktiviteter, innovation och att den bebyggelse vi kan lägga till kommer att samverka på ett spännande sätt: lägga till ett serviceutbud till det som finns idag och även bidra med ett kulturellt och konstnärligt innehåll.

Har ni någon befintlig järnvägsstation som förebild?

– Många beundrar ju Berlins nya huvudbangård som ska vara fantastiskt, men jag har själv inte besökt den än, säger Daniel Markström.

Blir det någon ny spottkopp i den nya stationsdelen?

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi tillför en eller två nya, viktiga symbolplatser där man möts. Vi kommer ju att skapa ett nytt stort torg, kanske är det där det kommer bli en ny ”Svampen” att mötas vid.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017

 


Läs mer