Kina storinvesterar i global hamninfrastruktur

september 25, 2017 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Kina storinvesterar i global hamninfrastruktur
07

Khalifa-containerterminalen i Abu Dhabi Ports. Fem kinesiska företag investerar 300 miljoner dollar i terminalen, ett färskt exempel på hur Kina nu stärker sin maritima makt. Foto ADT Terminals

Kinesiska företag investerar allt mer pengar i utländska hamnar för att stärka sitt maritima inflytande. “Det finns en tydlig utveckling mot en internationalisering av hamninfrastrukturen i världen” säger hamnexperten Lennart Pettersson.

Framförallt är det stora internationella, privata aktörer som går in och driver hamnar i olika strategiska lägen.

– Det är jättebra att det kommer in internationella aktörer med nya idéer som kan utveckla verksamheten. Inte minst i Sverige där många hamnar ägs av kommunala bolag med lite för små muskler för att utveckla hamnverksamheten, säger Lennart Pettersson, som är konsult inom hamnutveckling med lång bakgrund i Malmö hamn och CMP.

I Sverige har till exempel turkiska Yilport investerat stort i Gävle hamn, Maersk-ägda APM Terminals driver containerhamnen i Göteborg och i Norvik kommer  containerverksamheten drivas av Hutchison Ports, en av världens största terminaloperatörer.

– Det finns också exempel på när länder går in och investerar i hamnar utanför det egna landet, för att säkra handelsrutter, kapacitet och tillgång till infrastruktur.

Kina fördubblar investeringarna

Ett tydligt exempel är Kina, som trappar upp förvärven av globala hamnar och utökar sitt nätverk och sin makt över den globala sjöfarten. Det senaste året har kinesiska företag investerat – eller annonserat planer på att investera – drygt 20 miljarder dollar i ett tiotal internationella hamnprojekt, enligt brittiska Grisons Peak. Det är en fördubbling av investeringarna mot föregående år.

Kinesiska bolag har bland annat investerat i hamnar i Malaysia, Förenade arabemiraten och Sri lanka, och diskussioner förs i ännu fler hamnar. Samtliga ligger längs det ekonomiska sjöfartsstråk som Kina pekat ut som strategiskt viktiga i initiativet “one Belt One Road”. Kinas satsningar handlar främst om att bilda strategiska allianser och säkra strukturen för framtidens sjöfart, tror Lennart Pettersson.

– Användningen av fossila bränslen minskar och det kommer att påverka världssjöfarten. Kina säkrar att de har hamnkapacitet även i framtiden.

Fler internationella hamnfusioner

Det verkar även bli fler internationella hamnsamarbeten; där hamnar i olika länder samarbetar eller drivs i gemensam regi, menar Lennart Pettersson. År 2001, när hamnarna i Köpenhamn och Malmö slogs samman och CMP bildades, var det helt unikt i hamnvärlden – både samarbetet över landsgränsen och att bolaget agerar både hamnförvaltning och hamnoperatör.

– Samgåendet var revolutionerande, det var det första hamnföretaget i världen som slog samman verksamheten i två hamnar i olika länder i en gemensam drift.

CMP har varit ett framgångskoncept. Volymerna har ökat på gods- och passagerarsidan och hamnen har levererat fina ekonomiska resultat under alla år.

– Det har länge stått still med sådana här koncept, men nu börjar det röra på sig i andra hamnar också.

Ett exempel är samarbetet mellan Umeå och Vasa hamn, där Lennart Pettersson agerat rådgivare.

– Och eventuellt är en fusion på gång mellan Ghent i Belium och Zeeland i Nederländerna. Det här är troligen något vi kommer att få se mer av i framtiden.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017

 


Läs mer