Postlag skjuts på framtiden

september 22, 2017 Logistik

Regeringen skjuter en ny postlag på framtiden, det skriver DN idag.  Skälet är att tvisten om hur krisen i Postnord Danmark ska lösas ännu inte avgjorts.

– Läget är alldeles för osäkert, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson till DN.

Postnords ledning har länge velat ha en ny postlag som slopar kravet att A-post ska levereras inom ett dygn. Anledningen är att brevmängden minskar och paketmängden ökar och att kravet på leverens av brev inom ett dygn sätter press på lönsamheten. Ändå skjuts propositionen på framtiden. Och skälet är, enligt DN, att den danska och svenska regeringen inte är överens om hur krisen i dotterbolaget Postnord Danmark ska lösas.

Genom politiska beslut har Danmark genomfört att kommunikationen mellan medborgarna och den offentliga sektorn sker digitalt. Brevmängden har minskat med 90 procent sedan år 2000, mer än i något annat land. Postnord Danmark har därför en stor övertalighet och behöver ett mångmiljardtillskott för att klara krisen – varav mycket handlar om att hantera övertaligheten i Danmark.

– Jag skjuter på propositionen för att jag vill att det här ska bli färdigt innan vi lägger den, säger Peter Eriksson till DN, och syftar på krisförhandlingarna mellan regeringarna.