Klartecken för Stockholm Nordterminalen

Gävle Containerterminal, GCT, ska driva den nya kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg, som planeras vara i drift mot slutet av 2014. För infrastrukturen står fastighetsbolaget Kilenkrysset.

Gävle Containerterminal kommer att marknadsföra, bygga upp, driftsätta och utveckla verksamheten.
– Med ett unikt bra läge vid Ostkustbanan och E4 nära Arlanda har vi bästa tänk- bara förutsättningar för en framgångsrik verksamhet, säger Gävle Containertermi- nals vd Stig Wåhlstedt.

Stockholm Nord blir en fullserviceterminal med fyra järnvägsspår á 650 meter, och en total yta på 80 000 kvadratmeter. Ytterligare ytor är reserverade för framtida utbyggnad.
– En väsentlig del av importen till huvudstadsregionen ska gå via Stockholm Nord. Importcontainrar till Stockholm/ Mälardalen kan komma via järnväg från GCT i Fredriksskans. Redan idag går ju faktiskt en järnvägspendel med flygbränsle från Gävle Hamn till Arlanda, och det fungerar bra, säger Stig Wåhlstedt.

Fastighetsbolaget Kilenkrysset investerar i kombiterminalens infrastruktur.  Kilenkrysset har satsat stort på logistik- och lagerhållning i Rosersberg/Stockholm Nord och satsningen har rönt framgångar. Flera stora verksamheter har sina anläggningar här, bland dem Lidl, Dustin, Bonniers, DHL och Nokian. Även Posten etablerar sig i Stockholm Nord med uppsamling och spridning av post till 800 000 hushåll och 77 000 företag. En stor del av volymerna till och från postterminalen i Stockholm Nord kan transporteras med tåg istället för flyg och bil.


Läs mer