Stockholm i topp bland världens dyraste logistikhyror

augusti 26, 2013 Ekonomi , Fastigheter , Forskning , Lager , Logistik
Stockholm i topp bland världens dyraste logistikhyror

Stockholm kommer femma på listan över världens dyraste logistikhyror, före både Hongkong, Moskva och Paris, visar en färsk rapport från CBRE. Toppar listan gör Tokyo som världens dyraste logistikläge. Generellt råder det brist på moderna lager världen över och efterfrågan drivs av ökad e-handel och tredjepartslogistik.

Världens tio dyraste logistikmarknader, räknat i US dollar/kvadratfot/år

 

Tokyo är världens dyraste marknad för industrilokaler för lager. Det visar en färsk forskningsrapport från fastighetsrådivaren CBRE Group.CBREs rapport som uppdateras kvartalsvis visar hyresläget under kvartal 2 2013 på värdens tio dyraste marknader.

I Tokyo kostar en lagerlokal i genomsnitt 20,02 dollar per kvadratfot och år i hyra, vilket motsvarar ca 1400 SEK/m2/år. Och trots att det kommer att färdigställas närmare 40 000 kvadratmeter ny logistikyta under de närmaste 18 månaderna i Tokyo väntas det inte bli något överskott på lokaler. Omkring 60 procent av de ytor som färdigställs under andra halvåret 2013 är förkontrakterad med hyresgäster.
– Tokyos logistikmaknad gynnas av gradis återhämtad export och ökad lönsamhet på grund av yenens värdeminskning och en allt starkare ekonomi. VI ser ökad efterfrågan från traditionell detaljhandel, tillverkare och konsumentvaruföretag. Tohoku-jordävningen 2011 har också haft stor inverka på marknaden, då fler efterfrågar moderna, jordbävningssäkra logistikytor. De tillkommande ytorna de närmaste månaderna är högt efterlängtade, kommenterar Junichi Taguchi, chef för CBREs Managing mäklarserviceavdelning i Japan.

Helsingfors och Stockholm i topp
Bland de självklara handelsmetropolerna som Tokyo, London, Hongkong och Moska finns två nordiska städer med på listan över världens dyraste lagerhyror. På fjärde plats på listan kommer Helsingfors med hyror på i genomsnitt 16,58 dollar per kvadratfot och år, vilket motsvarar drygt 1160 SEK/m2/år. På femte plats kommer Stockholm med lagerhyror på 14.22 dollar på kvadratfot och år, cirka 1000 SEK/m2/år.

Hyrorna stabila
På åtta av de tio marknaderna har hyrorna legat stabilt under kvartalet, medan hyrorna i Tokyo och Hongkong har gått upp något, på grund av efterfrågan från bl a detaljhandeln och TPL-marknaden, samt pga Hongkongs exeptionella brist på lediga ytor. Hyresgäster har dock blvit mer kostnadsmedvetna på grund av det försvagade affärsklimatet. Detta leder trolitvis till en stabilisering av hyresnivåerna i Hongkong under de närmaste månaderna.
– Detaljhandeln fortsätter att driva den globala efterfrågan på logistikytor på många marknader, bl a London, Tokyo, Singapore och Hongkong. Samtidigt gynnar den växande e-handeln städer som Tokyo och Brisbane, kommenterar Raymond Torto, CBREs globala chefsekonom.
– Bristen på högkvalitativa moderna lager håller också hyrorna uppe på många markander.

Låg oro för vakanser
Den höga efterfrågan på lokaler gör också att oron för vakanser är låg.
– Många städer, som Stockholm, Perth, Brisbane och Tokyo har beaktansvärda pipelines med nybyggen, men efterfrågan gör att risken för överproduktion är liten. Den höga andelen förbokade hyreskontrakt i Tokyo och Perth är bevis på det, menar Raymond Torto.

 


Läs mer